Over ons

De website Bibliotheek en Basisvaardigheden wordt gemaakt door het Programma Bibliotheek en Basisvaardigheden. Hieronder meer informatie over de doelstellingen van het programma en de partners die erin samenwerken.

Programma Bibliotheek en Basisvaardigheden


Bibliotheken zetten met (digiTaalhuis)partners hun expertise in om prestaties op het gebied van basisvaardigheden van volwassenen te verbeteren en op die manier de maatschappelijke waarde van bibliotheken te vergroten.

Missie en doelstelling

  • Groei naar 100% deelname van bibliotheken aan Tel mee met Taal.
  • Forse groei in bereik en resultaten van de digiTaalhuizen in bibliotheken.
  • Dienstverlening betreffende basisvaardigheden vindt plaats volgens de kenmerken digiTaalhuizen.
  • Uitbouwen van de landelijke allianties.
  • Realiseren en meten van maatschappelijke waarde.

Netwerkplan 2016-2018

 

De redactie

De redactie van deze website wordt gevormd door: Maaike Toonen, Nicoline Hendriks, Lisenka Akse plus Inge Angevaare en Karin Ottenhoff (webredactie).

Heb je opmerkingen of aanvullingen voor de redactie? Stuur ze naar: basisvaardigheden@kb.nl.

 

 

In Bibliotheek en Basisvaardigheden werken samen

Koninklijke Bibliotheek


De Koninklijke Bibliotheek is de nationale bibliotheek van Nederland.

Stichting SPN


'De Stichting Samenwerkende POI's Nederland is de organisatie van de gezamenlijke Provinciale Ondersteuningsinstellingen. Zij organiseert samenwerking tussen de POI’s onderling en met andere organisaties, zoals de Vereniging van Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. Daarnaast behartigt de SPN de gedeelde belangen van de POI’s in het bestuurlijk overleg met provincies en het Rijk.'

 

 

Andere samenwerkingspartners

Het Begint met Taal


'Het Begint met Taal ondersteunt 161 taalcoachorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching. Ons doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, zodat alle anderstaligen mee kunnen doen in onze samenleving. Het Begint met Taal werkt voor alle maatschappelijke organisaties die taalcoaching aan anderstaligen bieden. Wij zorgen voor kennisuitwisseling, zodat taalcoachorganisaties van elkaar leren.'

Stichting Lezen


Stichting Lezen
 bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taalen levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

Stichting Lezen & Schrijven


Stichting Lezen & Schrijven
is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. De stichting maakt daarom laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek en ondersteunt in het hele land honderden gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organiseren van scholing. Het resultaat: geluk, gezondheid en groei voor jaarlijks ruim 15.000 mensen.