Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie

Lees meer over de standaarden en eindtermen waaraan volwasseneneducatie moet voldoen.

Wat het is: wettelijk vastgestelde standaarden en eindtermen die per eind 2013 gelden voor de opleidingen Nederlandse taal en rekenen voor de volwasseneneducatie 
Onderdeel van: Meten 
Aandachtsgebied: taal, digitaal en rekenen 
Website: Steunpunt Basisvaardigheden (het Steunpunt stopt op 1 januari 2019; de website blijft tot september 2019 in de lucht)
Meer informatie: document 'Standaarden en eindtermen'

Voor de educatie-opleidingen gericht op alfabetisering en op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs zijn eindtermen vastgesteld voor instroomniveau, basisniveau 1 en basisniveau 2. Ondersteunend aan taal en rekenen zijn voor digitale vaardigheden standaarden beschreven voor het Instroomniveau en eindtermen vastgesteld voor Basisniveau 1 en Basisniveau 2. Deze niveaus sluiten aan op niveau 1F en 2F van Nederlandse taal en rekenen. Met de standaarden en eindtermen kan het niveau van volwassen leerders op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden in beeld gebracht worden.

De basis van de standaarden en eindtermen wordt gevormd door het Referentiekader taal en rekenen (Meijerink 2010). Dit is de wettelijke standaard voor het onderwijs in taal en rekenen in Nederland. De standaarden en eindtermen corresponderen tevens met de niveaus van het Nederlandse Kwalificatiekader. In schema’s is weergegeven voor welke niveaus van taal, rekenen en digitale vaardigheden standaarden en/of eindtermen zijn vastgesteld en in hoeverre ook voorbeelden zijn uitgewerkt.
Ten slotte is een schema opgenomen waarin de niveaus van de standaarden en eindtermen zijn gerelateerd aan het Nationaal Kwalificatiekader (NLQF).