Monitor Digitale basisvaardigheden

Meet de resultaten van je diensten digitale basisvaardigheden met deze Monitor en vergelijk ze met de resultaten in de branche.

Wat is het: instrument dat inzicht geeft in leerrendement van deelnemers  
Onderdeel van: Meten 
Aandachtsgebied: digitale vaardigheden 
Link: Monitor digitale vaardigheden 
Georganiseerd door: Bibliotheek Onderzoeksplatform (BOP) 
Aanmelden: Vul het formulier in 
Verschenen rapporten: zie pagina Documentatie > Meten is weten 
Kosten: gratis

Bibliotheken die dienstverlening voor digitale basisvaardigheden aanbieden, kunnen de Monitor Digitale Basisvaardigheden gebruiken. De resultaten van deze monitor helpen bij de verbetering van de eigen dienstverlening, en zijn nuttig voor subsidieverstrekkers en samenwerkingspartners.

Halfjaarlijks je eigen resultaten en die van de branche meten
De monitor geeft inzicht in het leerrendement bij eindgebruikers van dienstverlening in basale internet- en computervaardigheden. Daarbij kijkt de monitor vooral naar de activering en de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes van de deelnemers. Ook geeft de monitor inzicht in de tevredenheid van deelnemers met de Bibliotheek als oefenlocatie en in de beleefde meerwaarde van de Bibliotheek als plek om te oefenen.

Door op het niveau van de eindgebruiker te monitoren, krijgen Bibliotheken en andere betrokkenen inzicht in de daadwerkelijke leeropbrengsten van het educatieaanbod. De onderwerpen in de monitor sluiten bovendien aan bij de vijf domeinen van de standaarden en eindtermen voor digitale vaardigheden. Deelname aan de monitor is anoniem voor cursisten.

Twee rapportages
Bibliotheken die de Monitor Digitale Basisvaardigheden gebruiken, ontvangen twee rapportages:

  • Een individuele rapportage met daarin de opbrengsten op het niveau van de eigen Bibliotheek.
  • Een landelijke rapportage met daarin geanonimiseerd en gemiddeld de resultaten van alle Bibliotheken die de monitor hebben gebruikt.

Schriftelijk of digitaal
Deelnemers kunnen de monitor zowel schriftelijk als digitaal (online) invullen. Het voordeel van de schriftelijke monitor is dat alle deelnemers deze zelfstandig kunnen invullen. Hierdoor is de Bibliotheek minder tijd kwijt aan de begeleiding bij het invullen. De ingevulde vragenlijsten kunnen gratis worden geretourneerd aan NextValue Research die de verwerking en rapportage verzorgt.

Het voordeel van de digitale monitor is dat geen vragenlijsten hoeven worden afgedrukt en na afloop geen vragenlijsten hoeven worden geretourneerd. Veel Bibliotheken gebruiken de online versie van de monitor voor de nameting. De deelnemers hebben dan al geoefend met de computer internet en kunnen de online vragen mooi als afsluitende oefening invullen.

Wat is het verschil tussen de monitor en het volgsysteem van Oefenen.nl?
Het volgsysteem van Oefenen.nl laat begeleiders zien welke oefeningen hun deelnemers (al) hebben gemaakt. Ook kunnen de begeleiders met het volgsysteem extra oefenmaterialen, leerroutes of huiswerk voor cursisten klaarzetten en berichten versturen naar cursisten of vragen van cursisten beantwoorden. Het gaat hier dus om het volgen en begeleiden van het oefenproces zelf.
De Monitor meet het effect van het totale oefenaanbod van Bibliotheken over een langere periode.