Monitor Belastingdienst

Meet de resultaten van je belastingdienstverlening met deze monitor en vergelijk ze met de resultaten in de branche.

Wat is het: instrument dat inzicht geeft in de samenwerking met Belastingdienst en andere (lokale) samenwerkingspartners
Onderdeel van: Meten
Aandachtsgebied: digitale overheid
Georganiseerd door: Bibliotheek Onderzoeksplatform (BOP)
Verschenen rapporten: zie pagina Documentatie > Meten is weten
Kosten: gratis

Alle bibliotheken ontvangen via de BOP jaarlijks een uitnodiging voor deelname aan de monitor via een online vragenlijst. Ook bibliotheken die niet deelnemen aan de subsidieregeling Bibliotheek en Belastingdienst maar wel dienstverlening bieden, kunnen de BOP-enquête invullen.
Voor bibliotheken die wel deelnemen aan deze subsidieregeling is het invullen verplicht.

Let op: de edities van deze BOP-enquête tot en met 2018 omvatten ook vragen over digitale basisvaardigheden. Vanaf 2019 zijn deze vragen opgenomen in de BOP-enquête Basisvaardigheden.

De resultaten van deze monitor helpen om de eigen dienstverlening te verbeteren. Verder zijn ze relevant voor de subsidieverantwoording, gemeente en samenwerkingspartners.

Jaarlijks eigen en brancheresultaten meten
De monitor geeft inzicht in de samenwerking met de Belastingdienst en de invulling van de drie pijlers van het convenant. Vanaf 2019 ligt de nadruk op pijler 3.

1. ICT- en printfaciliteiten

2. Digivaardigheidscursussen
Welke cursussen digivaardigheid bieden bibliotheken aan in de aangifteperiode?
Met name Klik & Tik en Digisterker: aanbod en aantal locaties.

3. Belastingspreekuren
Onder meer:
Aantal en soort spreekuren dat de Bibliotheek organiseert, gerelateerd aan het convenant met de Belastingdienst.
Met welke partner(s) werkt de Bibliotheek samen?
Wat is de rol van de gemeente in de samenwerking?
Welke communicatiemiddelen zet de Bibliotheek in?
Wat zijn de knelpunten en successen?

Rapportages
Deelnemende bibliotheken ontvangen de volgende rapportages:

  • Een individuele rapportage met de opbrengsten op het niveau van de eigen Bibliotheek.
  • Een landelijke rapportage met geanonimiseerd en gemiddeld de resultaten van alle Bibliotheken die de enquête hebben ingevuld.
  • Een landelijke infographic.
  • Een infographic die is in te vullen op provinciaal en op bibliotheekniveau (nieuw vanaf 2018).