'Ken uw doelgroep'

Onderbouw je beleid met stevige kennis over je doelgroepen.

Wat het is: dienst van Cubiss om doelgroepen in kaart te brengen

Link: Ken uw Doelgroep

Kosten: Niet gratis; prijs op aanvraag.  

 

De analyse Ken uw doelgroep geeft inzicht in kwetsbare doelgroepen. Hoe zijn die samengesteld? In welke wijken wonen zij? Hoe kun je hen het beste ondersteunen? En wat betekent dit voor de dienstverlening van je bibliotheek?

Ken uw doelgroep van Cubiss geeft antwoorden op deze vragen. Het geeft je inzicht in welke mate een gemeente te maken heeft met kwetsbare groepen en in welke wijken en kernen een oververtegenwoordiging is van laaggeletterden en andere maatschappelijke kwetsbaren. Deze situatiebepaling biedt je input en onderbouwing voor het beleid van jouw organisatie en het samenwerkingsverband waarin je opereert ten aanzien van kwetsbare groepen.