'Ken uw doelgroep'

Onderbouw je beleid met stevige kennis over je doelgroepen.

Wat het is: dienst om doelgroepen in kaart te brengen 
Onderdeel van: Meten 
Aandachtsgebied: basisvaardigheden algemeen 
Link: Ken uw Doelgroep 
Georganiseerd door: Cubiss 
Kosten: Prijs op aanvraag 

De analyse Ken uw doelgroep geeft inzicht in kwetsbare doelgroepen. Hoe zijn die samengesteld? In welke wijken wonen zij? Hoe kun je hen het beste ondersteunen? En wat betekent dit voor de dienstverlening van je Bibliotheek?

Ken uw doelgroep van Cubiss geeft antwoorden op deze vragen. Het geeft je inzicht in welke mate een gemeente te maken heeft met kwetsbare groepen. En in welke wijken en kernen een oververtegenwoordiging is van laaggeletterden en andere maatschappelijke kwetsbaren. Deze situatiebepaling biedt je input en onderbouwing voor het beleid van jouw organisatie en het samenwerkingsverband waarin je opereert voor kwetsbare groepen.