Enquête basisvaardigheden BOP

Het Bibliotheekonderzoeksplatform onderzoekt jaarlijks de opbrengsten van de diensten basisvaardigheden voor volwassenen in Bibliotheken.

Wat het is: jaarlijks meetinstrument om inzicht te krijgen in de resultaten van de dienstverlening basisvaardigheden in Bibliotheken 
Onderdeel vanMeten 
Aandachtsgebied: basisvaardigheden algemeen 
Link: http://bop.bibliotheek.nl (inlog nodig) 
Georganiseerd door: Bibliotheek Onderzoeksplatform (BOP) 
Verschenen rapporten: zie pagina Documentatie 
Kosten: gratis 

De enquête Basisvaardigheden volwassenen geeft onder meer inzicht in:

  • Welke doelgroepen worden bediend door activiteiten basisvaardigheden door Bibliotheken?
  • Met welke partners werken Bibliotheken samen?
  • Hoe zijn de activiteiten verankerd in beleid?
  • Welk aanbod hebben Bibliotheken op het gebied van non-formele educatie?
  • Volgen Bibliotheken hierbij de aanpak van Taal voor het Leven?
  • Hoe evalueren Bibliotheken hun activiteiten en opbrengsten?
  • Welk personeel wordt ingezet?
  • Hoe verloopt de financiering?
  • Welke knelpunten en kansen zijn er voor Bibliotheken? 

Bibliotheken ontvangen een individuele rapportage. Daarnaast beschikken de respondenten over de geaccumuleerde gegevens van hun provincie. Landelijk verschijnt een rapport waarin de belangrijkste resultaten en trends zijn samengevat. Deze zijn tevens naar een infographic omgezet waarin ook de inventarisatie digiTaalhuizen door Stichting Lezen & Schrijven is meegenomen.

Vanaf 2016 voert de KB elk voorjaar deze peiling uit zodat de resultaten voor de zomer gepubliceerd kunnen worden. De peiling gaat over het voorafgaande jaar. 

Kijk voor de actuele rapportages en infographics op de pagina Documentatie onder Meten is weten.