Enquête basisvaardigheden BOP

Het Bibliotheekonderzoeksplatform doet jaarlijks onderzoek naar de opbrengsten van de diensten basisvaardigheden voor volwassenen in bibliotheken.

Wat het is: Jaarlijks meetinstrument om inzicht te krijgen in de resultaten van de dienstverlening basisvaardigheden in bibliotheken

Dit is onderdeel vanMeten

Aandachtsgebied: Basisvaardigheden algemeen

Link: http://bop.bibliotheek.nl (inloggen vereist)        

Georganiseerd door: Bibliotheek Onderzoeksplatform (BOP)

Verschenen rapporten: zie onze pagina Documentatie

Kosten: gratis 

De enquête Basisvaardigheden volwassenen geeft o.a. inzicht in de volgende aspecten:

  • Welke doelgroepen worden bediend door activiteiten basisvaardigheden door bibliotheken?
  • Met welke partners werken bibliotheken samen?
  • Hoe zijn de activiteiten verankerd in beleid?
  • Welk aanbod hebben bibliotheken op het gebied van non-formele educatie?
  • Volgen bibliotheken daarbij de aanpak van Taal voor het Leven?
  • Hoe evalueren bibliotheken hun activiteiten en opbrengsten?
  • Welk personeel wordt ingezet?
  • Hoe verloopt de financiering
  • Welke knelpunten en kansen zijn er voor bibliotheken? 

Bibliotheken ontvangen een individuele rapportage. Daarnaast beschikken de respondenten over de geaccumuleerde gegevens van hun provincie. Landelijk wordt er een rapport beschikbaar gesteld waarin de belangrijkste resultaten en trends zijn samengevat. Deze zijn tevens naar een infographic omgezet waarin ook de inventarisatie digiTaalhuizen door Stichting Lezen & Schrijven is meegenomen.

Vanaf 2016 voert de KB elk voorjaar deze peiling uit zodat de resultaten voor de zomer gepubliceerd kunnen worden. De peiling heeft betrekking op het voorafgaande jaar. 

Kijk voor de actuele rapportages en infographics op de pagina Documentatie onder Meten is weten.