Wat is een digiTaalhuis?

De Bibliotheek kan basisvaardigheden op veel manieren aanbieden. Losse cursussen, een Taalpunt, een Taalcafé. Als je het echt goed wilt aanpakken, bouw je aan een digiTaalhuis.

Een digiTaalhuis is een herkenbare fysieke plek voor volwassenen. Hier leren zij beter lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer en internet. Zij volgen er cursussen of worden doorverwezen van of naar andere instellingen. Lokale partners bouwen en onderhouden het digiTaalhuis, met professionals en vrijwilligers.

De bouwstenen van een duurzaam digiTaalhuis vind je hieronder omschreven (door Taal voor het Leven en de KB). Deze kenmerken moeten terugkomen in je plan. Beschrijf voor ieder onderdeel hoe je het realiseert en wie waarvoor verantwoordelijk is. Om de resultaten goed te kunnen meten, definieer je de doelstellingen zo SMART mogelijk: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Bouwstenen voor een duurzaam digiTaalhuis

 1. Fysieke plek - Het digiTaalhuis is een fysieke en herkenbare plek in de stad of het dorp, vaak in de Bibliotheek.
 2. Samenwerking - Het digiTaalhuis is een samenwerkingsverband van meerdere lokale organisaties met (delen van) het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven (TvhL).
 3. Meerjarig beleidsplan - Het digiTaalhuis is opgenomen in een meerjarig beleidsplan met financiële dekking.
 4. Overzicht lokaal aanbod - In het digiTaalhuis is het mogelijk om als bezoeker onder begeleiding het recente lokale aanbod te raadplegen. Het digiTaalhuis draagt zorg voor het actueel houden van het aanbod op Taalzoeker.nl en Digitaalhulpplein.nl (door je gegevens op te nemen in de landelijke databank G!DS.
 5. Actief cursisten werven - Vanuit het digiTaalhuis wordt er actief gewerkt aan werving en scholing van mensen die over onvoldoende basisvaardigheden beschikken.
 6. Vrijwilligers met basistraining TvhL - In het digiTaalhuis zijn vrijwilligers actief die (een deel van) de basistraining van Taal voor het Leven hebben gevolgd, afhankelijk van de al aanwezige kennis.
 7. Basiscollectie - In het digiTaalhuis is een basiscollectie van lees-, les- en toetsmaterialen (fysiek en digitaal) voor laaggeletterden beschikbaar om mee te kunnen oefenen.
 8. Onderwijskundig specialist - Het digiTaalhuis verzekert zich van een onderwijskundig specialist voor intakes van cursisten en het helpen van vrijwilligers met didactische vragen.
 9. Kwaliteitsbewaking - Het digiTaalhuis bewaakt de kwaliteit door monitoring van effecten, registratie van aantallen en deelname aan (landelijke) intervisie.

Deze bouwstenen vind je ook in de pdf van Taal voor het Leven en de KB: Bouwstenen voor een duurzaam Taalhuis (november 2015), met een praktijkvoorbeeld.

Taalcafé, Taalpunt, Taalhuis
DigiTaalhuis, Taalhuis, Taalpunt, Taalcafé – er zijn veel termen in gebruik voor plekken waar cursussen (en informatie over) basisvaardigheden worden georganiseerd. Natuurlijk staat het de Bibliotheek vrij zelf een term te kiezen. Op deze website hanteren wij de volgende onderverdeling:

 • Een digiTaalhuis (of Taalhuis) voldoet aan de kenmerken zoals hierboven beschreven. Wij geven de voorkeur aan 'digiTaalhuis' omdat digitale vaardigheden echt bij het aanbod horen.
 • Een Taalpunt is een plek waar informatie wordt gegeven óver (cursussen) basisvaardigheden.
 • Een Taalcafé kan een dienst zijn die de Bibliotheek aanbiedt binnen het volledige pakket.

Zie ook het overzicht van Taalhuizen en taalpunten, (eerste kwartaal 2020)

Zie ook Certificering Taalhuizen