De Bibliotheek ondersteunt basisvaardigheden

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen burgers onvoldoende basisvaardigheden om volwaardig te kunnen meedoen in de samenleving.

Bijvoorbeeld mensen die:

  • niet in staat zijn om hun (online) belastingformulier in te vullen  
  • verkeerd hun medicijnen innemen omdat ze de bijsluiter niet goed kunnen lezen  
  • toeslagen mislopen omdat ze niet weten hoe ze die moeten aanvragen

Kwetsbare volwassenen vormen een moeilijk te bereiken doelgroep, waarbij bovendien vaak sprake is van multiproblematiek. Bijvoorbeeld de combinatie van werkloosheid, gezondheidsproblemen en schulden. Hulp zoeken is voor deze mensen moeilijk, ook door angst en schaamte. Bibliotheken willen bijdragen aan verbetering van deze situatie. Dit is in de eerste plaats in het belang van de kwetsbare mensen zelf. Maar ook de samenleving als geheel vaart er wel bij naarmate meer mensen zelfstandig kunnen meekomen en bijdragen. Het levert de samenleving bovendien veel besparing op, want de kosten van laaggeletterdheid zijn hoog. 

Programma de Bibliotheek en basisvaardigheden
Dit is de website van het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden. Je vindt hier wetgeving, beleid, tips, trucs en inspirerende voorbeelden van collega’s, onder meer voor het digiTaalhuis.

Het programma richt zich op alle inwoners, zowel mensen met een Nederlandse achtergrond als mensen met een immigratieachtergrond. De aanpak en kanalen wisselen per subdoelgroep. We bekijken per groep hoe we het (nog) beperkte bereik kunnen verhogen. Het programma:

  • ondersteunt bibliotheken bij hun lokale dienstverlening voor kwetsbare groepen. Het beslaat de hele breedte van het sociaal domein (Taal, Digitaal, Rekenen & Geld, Gezin & Gezondheid, Werk & Inkomen en E-overheid & Belastingdienst). De ondersteuning is nog in ontwikkeling. 
  • richt zich op bibliotheken en op hun samenwerkingspartners - dus niet op de kwetsbare doelgroepen zelf. Het biedt handreikingen voor beleid en aanpak met oog voor lokale verschillen.
  • biedt een groeiend aanbod van programmering en materialen om naar eigen inzicht in de Bibliotheek te gebruiken. Deze website is een van de middelen om hierbij te helpen.

Bekijk het Jaarplan 2020 van het programma Bibliotheek en basisvaardigheden.
Bekijk de infographic Bibliotheek en basisvaardigheden, KB 2019.
Bekijk het filmpje Bibliotheek in het hart van de samenleving: ondertiteld of niet ondertiteld  

Samenwerking
De bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek geven het programma vorm in samenwerking met diverse partners. Denk onder meer aan Stichting Lezen & Schrijven, ministeries en uitvoeringsorganisaties zoals UWV en Belastingdienst, en leveranciers waaronder Digisterker en Oefenen.nl.  

Participatie en zelfredzaamheid
Lees ook 2.3 Prioriteit 2: Participatie en zelfredzaamheid (pagina 11-12) in de Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018.

Publicatie

 
Bibliotheek en basisvaardigheden KB 2019, infographic