Het Informatiepunt

Sociaal raadslieden, lessen inburgering, trainingen digitale vaardigheden... Weet jij wie wat doet in jouw gemeente? Biedt jouw (digi)Taalhuis een overzicht van het aanbod basisvaardigheden? Wil je vanuit het Informatiepunt Digitale Overheid gemakkelijk verwijzen naar maatschappelijke partners?

Start dan nu met Het Informatiepunt

De website toont via een sociaal-educatieve kaart concrete activiteiten en diensten. Niet alleen van de Bibliotheek; ook van (lokale) partners. Het gaat zowel om onderwijs, formeel, non-formeel en informeel aanbod als om praktische hulp via spreekuren om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid. Denk aan bijvoorbeeld het Taalpunt, belastingspreekuren en het Informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek. Ook het aanbod van een formulierenbrigade, digivaardigheidscursussen, juridisch loket, taalmaatjes, leer-werkloket enzovoort komt logisch gestructureerd terug.
Elke Bibliotheek, groot of klein, kan aanhaken.

Voor wie
De website heeft een toegankelijke, rustige interface en het taalgebruik is eenvoudig. De gebruiker wordt via een interactieve beslisboom door het aanbod geleid. De stappen in de beslisboom zijn samen met de doelgroep bepaald, zodat de website voor iedereen logisch en bruikbaar is. Bovendien zijn er categorieën gemaakt om onderscheid te maken tussen informatie, begeleiding door professionals en begeleiding door vrijwilligers.
Zowel de professional als mantelzorger of eindgebruiker kan ermee werken. Naar verwachting zal de professional of mantelzorger de website vaak samen met een eindgebruiker bekijken, om hem of haar op weg te helpen. Denk aan bijvoorbeeld een klantmanager sociale dienst samen met een werkzoekende. Of een vrijwilliger Taalpunt en een taalleerder.

Landelijke versie
De landelijke website Het Informatiepunt is nu beschikbaar en brengt het aanbod van alle deelnemende bibliotheken samen. Gestart is met het aanbod van belastingdienstverlening in bibliotheken en het Informatiepunt Digitale Overheid omdat invoer van deze gegevens (in G!DS; zie hierna) verplicht onderdeel vormt van beide subsidieregelingen.
De landelijke versie wordt in april verder bijgewerkt.

Wil je hier ook mee starten, neem dan contact op.  

Lokale versie
Het Informatiepunt Dordrecht is als eerste live gegaan. Daarnaast is een aantal bibliotheken bezig met de invoer van hun aanbod. Bekijk bijvoorbeeld het aanbod op:

De komende tijd kunnen meer bibliotheken aanhaken. Als je een lokale website voor jouw Bibliotheek wilt, starten we met een oriënterend gesprek. Hierin bespreken we de lokale situatie en wat nodig is om de website goed in te richten én te onderhouden.

Er is een animatie om (potentiële) partners te informeren en warm te maken voor deelname:

(tekst loopt door onder de video)

De sociaal-educatieve kaart in 5 stappen (video)

Het filmpje brengt in enkele minuten in beeld welke stappen de bibliotheek moet doorlopen om een sociaal-educatieve kaart te ontwikkelen. Het is een verkorte visuele presentatie van het document Stappenplan.

Bekijk de video De sociaal-educatieve kaart in 5 stappen.

Invoer gegevens
Het aanbod wordt ingevoerd in G!DS. Groot voordeel is dat aanbod voor andere doeleinden al in G!DS staat, waardoor je zaken maar één keer hoeft in te voeren. Zoals de eerder genoemde belastingdienstverlening in bibliotheken en het Informatiepunt Digitale Overheid.
Het ondersteuningsteam van SPN begeleidt bibliotheken bij de invoer in G!DS.

Prijzen

Lokaal (een bibliotheek neemt een website af voor één gemeente):

  • Implementatie: € 800
  • Abonnement: € 750 per jaar

Regionaal (één website voor meerdere gemeenten):

  • Implementatie: 0,8 ct per inwoner, met een minimum van € 800
  • Abonnement: 1,6 ct per inwoner, met een minimum van € 750 per jaar

Alle prijzen zijn exclusief btw.

Meer informatie
De informatie op deze pagina wordt binnenkort uitgebreid met onder meer een stappenplan en voorbeeldteksten.

Wil je meer weten over de website of zelf al starten met een lokale variant? Neem dan contact op met Lisenka Akse, e-mail contact@hetinformatiepunt.nl.