Scholing rond de collectie

Kennis van de collectie is noodzakelijk bij het beter leren van taal, bij de inburgering en voor het bevorderen van leesplezier. De consulent Basisvaardigheden, Taalhuis-coördinator, taalvrijwilliger, collectiespecialist en collega van de Frontoffice; ieder heeft bepaalde kennis nodig om taalleerders goed te kunnen ondersteunen.

 • De consulent Basisvaardigheden reserveert jaarlijks een collectie-budget om in te zetten voor (digitale) leermiddelen.
 • De Taalhuis-coördinator overweegt of er naast de materialen die Taal voor het Leven adviseert andere materialen nodig zijn.
 • De Frontoffice-medewerker wijst nieuwkomers op de kast met NT2-materialen.
 • De taalvrijwilliger heeft behoefte aan een overzicht van materialen om steeds een goede keuze te kunnen maken bij het ondersteunen van de taalleerder.

Naast de taalleerders zijn er andere gebruikers van de collectie:

 • De docent van het ROC, taalschool of inburgerorganisatie gebruikt de collectie en heeft vragen over mogelijke aanschaf.
 • De behulpzame buurvrouw is ook op zoek naar bruikbaar materiaal.
 • De Bibliotheek voert een actief beleid om scholing en rondleidingen rondom de collectie voor taalaanbieders en andere betrokken organisaties aan te bieden.

Expertise en trainingen rond de collectie
De KB en verschillende POI's geven trainingen op het gebied van collectie. De inhoud stemmen zij met elkaar af.  

Voor de consulent Basisvaardigheden

 • SNP en KB organiseren de leergang Consulent Basisvaardigheden; deze bevat onder meer de module 'De collectie; voor wie is welk materiaal geschikt' (2 dagen). Deelnemers verdiepen zich in materialen die aansluiten bij de niveaus van laaggeletterden. De consulent leert eindgebruikers en taalvrijwilligers over geschikte leer-, lees- en oefenmaterialen. De Adviescollectie en Materialenwijzer worden uitgebreid verkend. Ook wordt gekeken naar de inrichting en presentatie van het (digi)Taalhuis.

Voor de taalvrijwilliger

 • De Materialenwijzer helpt taalvrijwilligers geschikt lesmateriaal voor hun deelnemers te selecteren. De wijzer bevat materiaal voor de basisvaardigheden taal, digitale vaardigheden en rekenen op verschillende niveaus.
  Taal voor het Leven geeft nieuwe taalvrijwilligers voor het gebruik van deze materialen een training.
 • Cubiss heeft de Wegwijzer voor de collectie NT1 en NT2 samengesteld voor Frontoffice-medewerkers en nieuwe Taalhuisvrijwilligers. Met de beslisboom help je een taalvrager snel aan het juiste materiaal. Bekijk ook de toelichting. De Wegwijzer hoort bij de training Wegwijs in de collectie NT1 en NT2, maar is ook apart te gebruiken. De materialen van de Wegwijzer zijn voor iedereen beschikbaar. Meer informatie over de training: Cubiss, Andrea Driesse.  

Voor de Frontoffice-medewerker

 • Cubiss heeft de Wegwijzer voor de collectie NT1 en NT2 samengesteld voor Frontoffice-medewerkers en nieuwe Taalhuisvrijwilligers. Met de beslisboom help je een taalvrager snel aan het juiste materiaal. Bekijk ook de toelichting. De Wegwijzer hoort bij de training Wegwijs in de collectie NT1 en NT2, maar is ook apart te gebruiken. De materialen van de Wegwijzer zijn voor iedereen beschikbaar. Meer informatie over de training: Cubiss, Andrea Driesse.

Voor bibliotheekspecialist, taalpuntdocent en taalaanbieder die gebruikmaken van de collectie

 • Rijnbrink maakte voor de consulent basisvaardigheden een leidraad voor het gesprek met de Taalpunt-docent en de taalaanbieders over de collectie in het Taalhuis. Doel van het gesprek is een collectie realiseren die aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruikers en die optimaal kan worden ingezet. De presentatie is algemeen beschikbaar. Meer informatie: Rijnbrink, Tineke Datema 
 • Rijnbrink gaf een presentatie voor Taalhuis-consulenten om de collectie van het Taalpunt samen te bekijken (2018). Vervolgens werden de deelnemers uitgedaagd om de activiteiten en programmering van het Taalhuis met de collectie te verbinden. De presentatie is algemeen beschikbaar. Meer informatie: Rijnbrink, Tineke Datema  

Voor de collectiespecialist

 • Probiblio hield een presentatie Collectioneren voor NT1 en NT2 voor collectiespecialisten en Taalhuismedewerkers over de collectie (2018). Veel uitgevers en organisaties bieden materiaal aan dat bruikbaar is voor de taalleerders en de inburgeraars: van Eenvoudig Communiceren tot NBD Biblion en van kranten, spelletjes tot en met inburgermaterialen. De presentatie is algemeen beschikbaar. Meer informatie: Probiblio, Ellie van der Meer