De publieksservice en de educatieve maatschappelijke Bibliotheek

De Bibliotheek werkt steeds meer buiten haar eigen muren en daarmee groeit het netwerk met educatieve partners. Zo wordt de Bibliotheek meer en meer de plek waar mensen (blijven) leren. Zij helpt, met haar partners, mensen om zich verder te ontwikkelen. Vooral mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, computeren en rekenen. Als medewerker in de publieksservice wil je deze mensen goed op weg helpen.

Drie landelijke programma's helpen hierbij:

 • BoekStart
 • de Bibliotheek op school
 • de Bibliotheek en basisvaardigheden (sociaal domein)

Deze programma’s willen vooral laaggeletterdheid voorkomen en aanpakken. Voor jou als medewerker in de publieksservice van de Bibliotheek, vraagt dit om nieuwe kennis en vaardigheden. In dit leertraject leer je alle ins en outs.

Voor wie
Je bent medewerker in de Frontoffice van de Bibliotheek en eerste aanspreekpersoon voor mensen die nog niet bekend zijn met de dienstverlening.

Inhoud
Cruciaal is dat álle medewerkers van de Frontoffice, als eerste loket, weten wat hun Bibliotheek kwetsbare mensen te bieden heeft. Zodat zij klanten die over de drempel zijn gestapt, goed kunnen helpen of correct naar de juiste collega doorverwijzen. Het gaat dus om de verbinding tussen klant, inhoudelijke collega en aanbod.

Programma
Je volgt een combinatie van individueel online leren én vier gezamenlijke bijeenkomsten. Dit totaalpakket van leren en ontwikkelen vindt plaats in je eigen Bibliotheek.

Start
De leergang start met een kick-off waarin de leervragen worden geïnventariseerd. Ook krijg je uitleg over de leergang en de planning.

BoekStart en de Bibliotheek op school
Vervolgens doorloop je de e-learnings van de eerste twee thema’s: BoekStart en de Bibliotheek op school. Dit doe je op een tijdstip en locatie die je zelf kiest. Dit kan op een pc, laptop of tablet.

In de volgende bijeenkomst presenteert je collega, de educatief specialist, hoe jouw Bibliotheek BoekStart en de Bibliotheek op school aanbiedt aan kinderen, onderwijs en ouders. Welke keuzes maakt jouw Bibliotheek? Welke activiteiten zijn er? Met welke instellingen werken je collega's samen, bijvoorbeeld consultatiebureau, kinderopvang, basisonderwijs. Samen bespreek je situaties uit de praktijk: wat doe je, wat zeg je, hoe verwijs je door? Welk boek voor welke leeftijd, hoe attendeer je ouders op de activiteiten? Door deze uitwisseling breng je de kennis uit de e-learning samen met jouw praktijk.

De Bibliotheek en basisvaardigheden
Vervolgens werk je, ook weer op een tijd en plek naar keuze, aan de laatste vier e-learnings. Dat zijn thema’s uit het sociaal domein:

 1. Landelijke context - opdracht van de gemeente(n), jullie netwerk en beleidskeuzes.
 2. Activiteiten van jouw Bibliotheek - samenwerkingspartners en verantwoordelijke collega's.
 3. 'Nieuwe' klanten - mensen herkennen die onvoldoende basisvaardigheden hebben, en hen aanspreken en doorverwijzen.
 4. Het digiTaalhuis als netwerk en fysiek - wie doet wat (intern en extern) en welk materiaal biedt het?

In elke bijeenkomst staat de maatschappelijke Bibliotheek centraal. De specialist Basisvaardigheden van jouw Bibliotheek bespreekt met jou en je collega's vragen als:

 • Hoe doen wij dat?
 • Wat gebeurt er in ons netwerk?
 • Wat doen we wel en wat niet?

Wat je in de e-learning hebt geleerd, vertaal je samen met je team naar de situatie in je eigen Bibliotheek. Je bespreekt welke keuzes jouw Bibliotheek heeft gemaakt, met welke samenwerkingspartners en wat ieders rol is.

Afronding en vervolg
In de slotbijeenkomst kijk je terug op de leervragen van het begin en wat je in deze blended learning hebt geleerd. Ook maak je afspraken over hoe verder te gaan, zodat het team in de publieksservice steeds op de hoogte blijft.

Certificering
Na afloop van de leergang ontvang je een certificaat van de KB. Eisen hiervoor: je hebt alle thema’s van de e-learning doorlopen en hebt minstens 75 procent van de bijeenkomsten bijgewoond.

Praktische informatie

Docenten: specialisten uit je eigen Bibliotheek, eventueel met begeleiding vanuit de POI.

Opleidingsduur:
(bijeenkomsten kunnen variëren, afhankelijk van de wensen en afspraken van de Bibliotheek en POI)
• 2 bijeenkomsten van 1,5 uur
• 2 bijeenkomsten van 3 uur
• 7 e-learnings van gemiddeld 1 uur

Groepsgrootte: 15 tot 20 deelnemers

Looptijd: 3 maanden

Locatie: in de eigen Bibliotheek

Eigen bijdrage:
Dit leertraject kost € 5.625 per groep Frontoffice-medewerkers. Het optimale aantal deelnemers per groep is 15. Het maximum is 20 deelnemers. Minder dan 15 deelnemers per Bibliotheek kan ook, maar het tarief blijft altijd € 5.625.
Let op: eerder is ook vermeld dat de Bibliotheek per persoon € 375 betaalt voor deelname aan het traject. Dit was een voorbeeldberekening. Dit leertraject kan niet per persoon worden ingekocht, maar alleen per groep voor het genoemde 'groepsbedrag'.

Meer informatie
Vragen over de inhoud: je eigen teamleider

De teamleider van de Frontoffice geeft de Bibliotheek op via de Bibliotheek Campus.
De betreffende POI neemt vervolgens contact op met de teamleider om de organisatie te bespreken, inclusief eventuele wensen voor ondersteuning vanuit de POI.
De teamleider kan met inhoudelijke vragen terecht bij:
- de contactpersoon van de eigen POI 
- Bibliotheek Campus, e-mail info@bibliotheekcampus.nl, telefoon 088 197 03 17 (ma t/m do 8.30 - 12.30 uur).

Pilot leertraject & Biebtobieb-groep

Acht bibliotheken zijn in 2019 - met landelijke subsidie - gestart met dit leertraject. In totaal volgen tien groepen cursisten het traject. De POI's verzorgen in samenwerking met SPN de begeleiding van het leertraject.

 • Oost-Achterhoek en Achterhoekse Poort (Gelderland)
 • Oosterschelde met twee trajecten (Zeeland)
 • Coevorden (Drenthe)
 • Nieuwe Veste Breda (Noord-Brabant)
 • Eemland met twee trajecten (Utrecht)
 • Boekenberg en Hoorn (Noord- en Zuid Holland)

De ervaringen worden gebruikt om het leertraject waar nodig te verbeteren.

Biebtobieb-groep
Op Biebtobieb is een besloten groep gestart voor dit traject. Hierin delen SPN en de POI's informatie en 'tips and tricks' over het leertraject.
Werk je bij een POI en wil je toegang tot deze groep? Dan kun je die aanvragen via Biebtobieb.