Leergang Consulent Basisvaardigheden

Je bent in de Bibliotheek de spil tussen alle collega's die zich met het sociaal domein bezighouden. En je bent aanspreekpersoon voor externe partners met een rol op dit terrein. Een sterk netwerk opbouwen en onderhouden, én samen een gevarieerd aanbod ontwikkelen, zijn jouw belangrijkste doelen.

Zo help je mensen verder die hun taal-, reken-, schrijf- en digitale vaardigheden willen ontwikkelen. Zij kunnen hierdoor zich beter redden in de samenleving van vandaag en morgen. Met deze achtdaagse leergang verwerf je hiervoor de kennis en vaardigheden.  

Voor wie
Je bent bibliotheekmedewerker of -specialist met een centrale rol in het sociaal domein (hbo-werk- en denkniveau). Let op: de leergang is niet passend voor medewerkers die alleen uitvoerend werken.

Opdracht en resultaten
Je schrijft op basis van een eigen praktijkvraagstuk een plan met activiteiten om kwetsbare mensen (beter) te ondersteunen. Dit is de rode draad in de training: de theorie wordt gekoppeld aan jouw praktijkvraagstuk.

 • Je verwerft kennis van het sociaal domein, de regelgeving en welke partijen zich hierin bewegen.
 • Klantgroepen staan centraal, de problemen die zij dagelijks ervaren en hun verschillen in behoeften, wensen en mogelijkheden, en hoe je hen aanspreekt.
 • Veel aandacht gaat uit naar effectief contact onderhouden en samenwerken, zowel met collega's, organisaties als klanten.
 • Je hebt goede kennis van taalniveaus en collectiematerialen nodig; ook dit komt uitgebreid aan bod.
   

Resultaten Sociaal domein

 • Kennis van het sociaal domein en wat dit betekent voor de burger en professional na de decentralisatie van taken naar gemeenten.
 • Praktische kennis van hoe je een netwerkanalyse maakt en gericht je activiteiten bepaalt.
 • Kennis van de burger die onvoldoende basisvaardigheden heeft, en hoe je verschillende typen klanten kunt herkennen en ondersteunen.
 • Praktische kennis van een klantreis.
   

Resultaten Effectief communiceren

 • Communicatieve vaardigheden inzetten in het contact met stakeholders.
 • Relaties leggen en constructieve samenwerking tot stand brengen en onderhouden.
 • Open en effectief functioneren in lokale en regionale netwerken.
 • Proactief landelijke en regionale ontwikkelingen volgen en deze omzetten naar kansen voor de dienstverlening
   

Resultaten De collectie

 • Basiskennis van
  - de taalniveaus
  - materiaal voor NT1- en voor NT2-taalgebruikers 
  - materiaal om een educatietraject rond basisvaardigheden te starten en materiaal om later in te zetten 
  - hoe de Adviescollectie werkt
  - hoe je laaggeletterden ontvangt in de Bibliotheek
  - Oefenen.nl

Speerpunten


Het speelveld van het sociaal domein
(2 dagen)

 • Lesdag 1: Sociaal domein 1, door Petra Doelen en Neele Kistemaker - Hoe ziet het sociaal domein eruit? Met welke organisaties kun jij samenwerken en wat kun je over en weer voor elkaar betekenen? Wat zijn kansrijke partners en hoe kom je bij hen aan tafel? Je doet desk-research, én 'klets-research' door actief de boer op te gaan.
  Hoe ziet je doelgroep eruit? Wie zijn jouw klanten, wat zijn hun problemen en hoe kun jij helpen? Bijvoorbeeld als iemand hulp wil bij een baan vinden of eenzaamheid wil bestrijden. Dit 'camouflage-aanbod' heeft in de praktijk zijn nut bewezen.
 • Lesdag 6: Sociaal domein 2, door Petra Doelen - Je brengt samen wat je tot nu toe hebt geleerd en gaat aan de slag met de werkbladen van de strategiekit Hoger bereik. Je werkt je eindopdracht verder uit, gestart op de derde lesdag.
 • Tijdens de module volg je vier verplichte webinars van een uur waarin je met mede-cursisten en docent informatie uitwisselt over actuele vraagstukken uit je eigen praktijk.

Effectief communiceren en positionering in het netwerk  (4 dagen)

 • Lesdag 2: Persoonlijk leiderschap, door Ervin Molnar - Je leert je gedrag en manier van handelen afstemmen op je doelen, je eigen stijl herkennen én kritisch te kijken naar je persoonlijk handelen. Je werkt aan persoonlijk leiderschap aan de hand van Steven Covey. 
 • Lesdag 3: Netwerken, door Arie van Erp - Hier draait het om cocreatie. Je werkt aan een markt- en omgevingsonderzoek van je netwerk en bepaalt een passende strategie voor jouw doelen. Om meteen mee aan de slag te gaan. 
 • Lesdag 4 en 5: Gespreksvaardigheden, door Roland Verheugd - Communicatie is de belangrijkste factor voor succes. Je leert je eigen performance verbeteren rond ondernemerschap en netwerken. Denk aan luisteren, interpreteren, doorvragen, herhalen, samenvatten, feedback geven, uitnodigen tot samenwerken en draagvlak creëren. Je oefent met eigen praktijkcases.

De collectie: Voor wie is welk materiaal geschikt? (2 dagen)

 • Lesdag 7: De collectie 1, door Trudy de Moel en Lisanne Bos - Aan de slag met de bouwstenen van het digiTaalhuis en de Adviescollectie. Je verdiept je in materialen die aansluiten bij de (sub)groepen laaggeletterden. Hiermee adviseer je zowel eindgebruikers als taalvrijwilligers, over geschikte leer-, lees- en oefenmaterialen. Je gaat praktisch aan het werk vanuit van de behoeften en mogelijkheden van mensen.
 • Lesdag 8: Ochtend: De collectie 2, door Trudy de Moel - Hierin kijk je naar inrichting en presentatie van het digiTaalhuis en kies je samen de aanpak van een activiteit, zoals de leeskring of het Taalcafé.
  Middag: Oefenen.nl, door Anita Middel - Een verdieping van je materialenkennis en hoe je deze materialen en programma's goed kunt inzetten, compleet met praktische stappenplannen.

Werkwijze
Je wisselt kennis opdoen af met interactie, oefeningen en webinars. Zo leer je door te doen (en van elkaar) en gebruik je meteen wat je hebt geleerd. Naast de lesdagen plan je tijd in voor je eindopdracht.

Certificering
Na afloop van de leergang ontvang je een certificaat van de KB. Eisen hiervoor:

 • aanwezigheid bij minimaal 80 procent van de lessen
 • de vier webinars gevolgd
 • de eindopdracht voldoende beoordeeld  

Praktische informatie


Docenten: acht docenten, onder meer van Avans+ en Lezen & Schrijven, en Petra Doelen 

Opleidingsduur: 8 dagen

Groepsgrootte: 12 tot 15 deelnemers

Looptijd volgende editie: nader te bepalen

Studiebelasting: 8 lesdagen + ongeveer 16 uur voor zelfstudie, webinars en eindopdracht

In-company: het is ook mogelijk de leergang op locatie te organiseren. Geïnteresseerd? Neem contact op met Stieneke Eising.

Opleidingsdagen  
nader te bepalen

Webinars
nader te bepalen

Locatie: Volksuniversiteit Utrecht

Eigen bijdrage:
€ 2.595,- per persoon voor de complete leergang, inclusief koffie, thee en lunch

Aanmelden
Je kunt je belangstelling kenbaar maken.

Alle data, prijzen en locaties zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld te veel of weinig aanmeldingen. Deelnemers krijgen tijdig bericht over wijzigingen.

Betaling en annulering 
Aanmelding verplicht tot het betalen van de verschuldigde kosten voor deze opleiding. Betaling vindt vooraf plaats. Je ontvangt hiervoor een factuur.
Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding. Tot vier weken voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht en tot twee weken voor aanvang het volledige bedrag.
De annuleringsvoorwaarden vervallen wanneer je zelf voor vervanging zorgt.
Met je aanmelding verklaar je bekend te zijn met de annuleringsvoorwaarden.

Contact 
Inhoudelijke vragen: Stieneke Eising, of telefoon 06 12 56 88 66
Overig: Saskia Endeman, e-mail info@bibliotheekcampus.nl, of telefoon 088 197 03 17