Leergang Consulent Basisvaardigheden

De Bibliotheek vervult een belangrijke rol voor mensen die hun basisvaardigheden willen ontwikkelen. Hierbij kan zij haar participatierol versterken: ze kan signaleren, laagdrempelig educatieaanbod aanbieden en doorverwijzen naar (hulp)instanties. Verder kan de Bibliotheek (nog) wijkgerichter werken en slimme allianties aangaan met andere spelers in het sociaal domein.

Deze kansen zien, vergt een andere manier van kijken en handelen van de consulent Basisvaardigheden. Hiervoor is de achtdaagse leergang. Die biedt gerichte ondersteuning, zowel rond theorie als in de praktijk. 

In september 2019 gaat editie 5 van start. Nadere berichtgeving volgt op deze site en in de nieuwsbrief. Je kunt nu al je belangstelling doorgeven. Dan mailen wij jou zodra je je kunt aanmelden. 

Profiel
Je vervult als bibliotheekmedewerker binnen het sociaal domein een centrale rol op hbo-werk- en denkniveau. Je bent de spil tussen alle collega's die zich met het sociaal domein bezighouden. Daarnaast ben je de aanspreekpersoon voor alle partijen buiten de Bibliotheek die een rol hebben in het sociaal domein.

Reacties van deelnemers

Resultaten

 • Kennis van het sociaal domein en wat daarin voor de burger en professional is veranderd door de decentralisatie van taken naar gemeenten. 
 • Praktische kennis van hoe je een netwerkanalyse maakt en gericht je activiteiten bepaalt. 
 • Kennis van de doelgroep, met name van de burger die onvoldoende basisvaardigheden heeft, en hoe je verschillende typen klanten kunt herkennen en ondersteunen. 
 • Praktische kennis van hoe een klantreis verloopt van de doelgroep. 
 • Communicatieve vaardigheden inzetten in het contact met stakeholders.
 • Relaties leggen en constructieve samenwerking tot stand brengen en onderhouden.
 • Open en effectief functioneren in lokale en regionale netwerken. 
 • Proactief landelijke en regionale ontwikkelingen volgen en deze omzetten naar kansen voor de dienstverlening van jouw Bibliotheek.
 • Basiskennis van de taalniveaus. 
 • Basiskennis van materiaal voor NT1-taalgebruikers en voor NT2-taalgebruikers. 
 • Basiskennis van geschikt materiaal voor de start van een educatietraject rond basisvaardigheden en materiaal om later in te zetten. 
 • Basiskennis van hoe de Adviescollectie werkt.
 • Basiskennis van communicatie met laaggeletterden bij ontvangst in de Bibliotheek.
 • Basiskennis van Oefenen.nl. 

Tijdens de opleiding werk je aan een opdracht. Deze vormt de rode draad waarin je de theorie en je eigen praktijkcases met elkaar verbindt.

De Bibliotheek en basisvaardigheden is het netwerkprogramma dat bibliotheken helpt om volwassenen te ondersteunen die vaardiger willen worden, vooral in taal en werken met de computer, maar ook in bijvoorbeeld rekenen. De leergang vormt een onderdeel van dit programma.

Modules


Module 1: Het speelveld van het sociaal domein
(2 dagen)
Wetten, (lokale) beleidskaders en stakeholders in het netwerk en de behoeften van potentiële bezoekers

Je krijgt helder zicht op het sociaal domein en hoe de verschillende groepen mensen met onvoldoende basisvaardigheden zich hierin bewegen. Je onderscheidt de potentiële samenwerkingspartners en hun positie, en leert met hen effectief relaties te leggen en onderhouden. De module wordt gevolgd door vier verplichte webinars van een uur.

 • Lesdag 1: Sociaal domein 1, door Petra Doelen en Neele Kistemaker 
 • Lesdag 6: Sociaal domein 2, door Petra Doelen 

Bekijk de volledige beschrijving van module 1

Module 2: Effectief communiceren en positionering in het netwerk  (4 dagen)
Vergroot je rendement met effectieve communicatie

Communicatie is een belangrijke factor voor succes. Effectieve communicatie vormt dan ook de grootste module. Hierin werk je aan persoonlijk leiderschap aan de hand van Steven Covey. Je leert je eigen performance verbeteren rond ondernemerschap en netwerken. Denk aan luisteren, interpreteren, doorvragen, herhalen, samenvatten, feedback geven, uitnodigen tot samenwerken en draagvlak creëren. Je werkt aan een markt- en omgevingsonderzoek van je netwerk en kiest de meest geschikte communicatiemiddelen voor jouw doelen. Om meteen mee aan de slag te gaan. 

 • Lesdag 2: Persoonlijk leiderschap, door Ervin Molnar
 • Lesdag 3: Netwerken, door Arie van Erp 
 • Lesdag 4: Communicatie en gespreksvaardigheden 1, door Roland Verheugd en acteur
 • Lesdag 5: Communicatie en gespreksvaardigheden 2, door Roland Verheugd en acteur

Bekijk de volledige beschrijving van module 2.

Module 3: De collectie: Voor wie is welk materiaal geschikt? (2 dagen)
Alles over leer- en leesmaterialen

Je informeert je over welke materialen het beste aansluiten bij de (sub)groepen laaggeletterden. Met de uitkomst kun je zowel mensen met onvoldoende basisvaardigheden als taalvrijwilligers adviseren over geschikte leer-, lees- en oefenmaterialen.

 • Lesdag 7: De collectie 1, door Trudy de Moel en Lisanne Bos
 • Lesdag 8: Ochtend: De collectie 2, door Trudy de Moel en Lisanne Bos; Middag: Oefenen.nl, door Anita Middel

Bekijk de volledige beschrijving van module 3.

Werkwijze
Je wisselt kennisverwerving af met interactie en oefensituaties. Zo leer je door te doen en kun je het geleerde direct in je eigen situatie toepassen. Er wordt van je verwacht dat je naast de lesdagen tijd besteedt aan zelfstudie en een onderzoek doet.

Certificering
Na afloop van de leergang ontvang je een certificaat van de KB.
Voor de drie modules geldt een 80 procent aanwezigheidsplicht en de vier webinars zijn verplicht.
Verder moet de eindopdracht voldoende zijn beoordeeld.

Praktische informatie


Opleidingsinstituten: Lost Lemon, Avans+ en Lezen & Schrijven

Opleidingsduur: 8 dagen

Looptijd vijfde editie: september 2019 - februari 2020

Studiebelasting: 8 lesdagen + ongeveer 16 uur zelfstudie en opdracht

Opleidingsdagen  
Lesdag 1: donderdag 19 september 2019
Lesdag 2: donderdag 10 oktober 2019
Lesdag 3: donderdag 31 oktober 2019
Lesdag 4: donderdag 21 november 2019
Lesdag 5: donderdag 12 december 2019
Lesdag 6: donderdag 9 januari 2020
Lesdag 7: donderdag 30 januari 2020
Lesdag 8: donderdag 13 februari 2020

Webinars
De vier data worden binnenkort bekendgemaakt

Locatie: Volksuniversiteit Utrecht

Eigen bijdrage:
€ 2.550,- per persoon voor de complete leergang

Groepsgrootte: 12 tot 15 deelnemers

Aanmelden:
aanmeldformulier leergang editie 5 (binnenkort beschikbaar). Geef nu vast je belangstelling door, dan ontvang je bericht zodra je je definitief kunt aanmelden.

Alle data, prijzen en locaties zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden als gevolg van een gebrek of overvloed aan aanmeldingen. Deelnemers worden tijdig op de hoogte gesteld van wijzigingen.

Betaling en annulering: Aanmelding verplicht tot het betalen van de verschuldigde kosten voor deze opleiding. Betaling vindt vooraf plaats, je ontvangt hiervoor een factuur.
Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding. Tot vier weken voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht en tot twee weken voor aanvang het volledige bedrag.
De annuleringsvoorwaarden vervallen wanneer je zelf voor vervanging zorgt.
Met je aanmelding verklaar je bekend te zijn met de annuleringsvoorwaarden.

Contact 
Inhoudelijke vragen: Stieneke Eising, e-mail stieneke.eising@gmail.com of telefoon 06 12 56 88 66
Overig: Rijnbrink Campus, Saskia Endeman, e-mail campus@rijnbrink.nl of telefoon 088 197 03 17