Korte trainingen bij producten

Volg de trainingen van het volgsysteem van Oefenen.nl en van de Taalkit DUTCH om de materialen optimaal te kunnen inzetten.

Oefenen.nl: webinar volgsysteem

Een paar keer per jaar organiseert Oefenen.nl een online training (een webinar) over het gebruik van het volgsysteem.
Zodra een datum is vastgesteld vind je de oproep voor het webinar in de nieuwsbrief van oefenen.nl, op onze website en in de biebtobieb-groep basisvaardigheden. Na aanmelding krijg je de instructies en inlog voor het webinar toegestuurd. Het webinar duurt een klein uur, afhankelijk van het aantal vragen dat de deelnemers stellen.

Voor het gebruik van het volgsysteem heb je een gratis Professioneel Plus Account van Oefenen.nl nodig. Dat vraag je aan bij de KB. 

Gebruikers van het Professioneel Plus Account leren tijdens het webinar:

  • deelnemers aan groepen te verbinden
  • leertrajecten klaar te zetten
  • communicatiemiddelen met de deelnemers te gebruiken: chat en forum
  • waar de extra materialen staan en hoe die te gebruiken

Begeleider TaalkitDUTCH


Link
Training begeleider TaalkitDUTCH

De speciale training voor vrijwilligers is gericht op het leren begeleiden van vrijwilligers bij het gebruik van de Taalkit DUTCH. De training behandelt de achtergrond van en de aanleiding voor de ontwikkeling van de Taalkit DUTCH en de verschillendematerialen. Vrijwilligers kunnen er oefenen met het online materiaal ‘Welcome’ en met situaties uit de praktijk. Je leert de Taalkit DUTCH zo goed mogelijk inte zetten voor verschillende doelgroepen vluchtelingen. De training beslaat een dagdeel van 3,5 uur.