Blijf op de hoogte

Een overzicht van links en nieuwsbrieven die je kunt volgen om goed op de hoogte te blijven.

BiebtoBieb-groep Participatie & Zelfredzaamheid 
Landelijke open community voor bibliotheken. Deze BiebtoBieb-groep is voor communicatie, kennisdeling en samenwerking rond het thema. Direct aanmelden.

Nieuwsbrief Bibliotheek en basisvaardigheden
De maandelijkse nieuwsbrief van het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden. Met nieuws over basisvaardigheden in het algemeen, onderzoek, nieuwe trends en ontwikkelingen, producten, deskundigheidsbevordering, marketing & communicatie, voorbeelden uit bibliotheken en meer. Direct aanmelden

Nieuwsbrief De Maatschappelijke Bibliotheek - ProBiblio (tweemaandelijks + altijd laatste versie) 
Dit is de digitale nieuwsbrief van ProBiblio over onder meer basisvaardigheden. ProBiblio is een full-service dienstverlener voor de openbare Bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Lees ook de agenda en specials!
Direct aanmelden.

Nieuwsbrief Taal voor het leven
Meld je aan voor de nieuwsbrief met nieuws uit jouw provincie of op de landelijke nieuwsbrief. Zo blijf je geïnformeerd door Taal voor het Leven van Stichting Lezen en Schrijven (een programma waarbij lokale en landelijke organisaties samenwerken om meer laaggeletterden te bereiken en te scholen). Direct aanmelden.

Nieuwsbrief Oefenen.nl
Oefenen.nl (voorheen ETV.nl) brengt minstens vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Oefenen.nl realiseert educatieve en multimediale oefen- en instructieprogramma’s voor laagopgeleiden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Oefenen.nl werkt via licenties of in projecten samen met gemeenten, Bibliotheken, onderwijsinstellingen en welzijnsinstellingen. Direct aanmelden.

Nieuwsbrief Het begint met Taal
Het Begint met Taal is een landelijke koepel voor taalcoaching aan anderstaligen. Ze versterken vrijwilligersorganisaties die taalcoaching geven aan anderstaligen (NT2). Ze bieden materiaal, methodieken, trainingen, handreikingen en advies. Verzamelde kennis uit het netwerk wordt gedeeld. Direct aanmelden.

Nieuwsbrief Festival van het Leren
Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO in Nederland dat gericht is op het bevorderen van een leven lang leren. Er is speciale aandacht voor groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Daarnaast kan het Festival een goede aanleiding vormen om duurzame lokale educatieve partnerschappen op te zetten. Festival van het Leren brengt een aantal keren per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Direct aanmelden.

Nieuwsbrief & LinkedIn-groep & Twitter Digisterker
Informatie over Digisterker: leren omgaan met de digitale overheid. Wil je het laatste nieuws volgen omtrent Digisterker? Je kunt Digisterker volgen op Twitter, communiceren in de LinkedIn-groep en je abonneren op de nieuwsbrief. Direct aanmelden nieuwsbrief. Direct aanmelden Twitter.

Nieuwsbrief Digivaardig & Digiveilig 
Digivaardig & Digiveilig heeft een online Kennisbank waar kennis over digitale vaardigheden wordt verzameld die interessant is voor de (top-)sectoren. Bijvoorbeeld best practices en onderzoek. Het doel van de Kennisbank is deze kennis te verzamelen en te verspreiden. Daarnaast brengt Digivaardig & Digiveilig een nieuwsbrief uit. Direct aanmelden.

LinkedIn-groep Inburgering, integratie & participatie
Groep voor professionals die te maken hebben met de onderwerpen inburgering, integratie en participatie. Hier kun je op een professionele manier meedenken met actuele onderwerpen en netwerken met mensen uit het werkveld. Direct aanmelden.