Onderzoek

Ontwikkelingen rond onderzoek vind je op deze pagina. Zo wordt de Effecten-monitor ontwikkeld, die straks inzicht geeft in de dienstverlening in de Bibliotheek op het gebied van basisvaardigheden.

De Effectenmonitor

Met de Effectenmonitor die wordt ontwikkeld, wil de KB bijdragen aan het meetbaar maken van de maatschappelijke effecten van Bibliotheekdiensten. Dit gebeurt door:

  • nieuwe meetinstrumenten te (laten) ontwikkelen
  • de ontwikkeling en uitwisseling van kennis over effectmeting te verhogen
  • onder centrale regie landelijke samenwerking en synergie te stimuleren