Documentatie

Heel veel officiële stukken, (onderzoeks)rapporten en overige (praktische) documenten over basisvaardigheden. De indeling van de pagina is dezelfde als die van de website. We verzamelen hier actuele informatie. Het is geen archief.

Beleid


Nationale wetgeving en beleid, en landelijke programma's

Zie pagina Landelijk kader.

Lokaal kader: de gemeente

Onderzoeksrapporten (zie ook Meten is weten, hieronder)

Algemeen

Onderzoek Laaggeletterdheid

Onderzoek digitale vaardigheden

Onderzoek e-overheid

Onderzoek ouderen

Onderzoek zorg en welzijn

Pilots in samenwerking met ministerie van VWS om te onderzoeken welke rol Bibliotheken kunnen spelen op het gebied van zorg en welzijn. Onderzoeksbureau Ruigrok/Netpanel evalueerde de pilots, juli 2018:

Onderzoek aanbod

Communicatie en PR

Algemeen

Artikelen