Documentatie

Heel veel officiële stukken, (onderzoeks)rapporten en overige (praktische) documenten over basisvaardigheden. De indeling van de pagina is dezelfde als die van de website. We verzamelen hier actuele informatie. Het is geen archief. Zie ook de pagina's onder Aanpak voor specifieke onderwerpen.

Beleid


Nationale wetgeving en beleid, en landelijke programma's

Zie pagina Landelijk kader.

Lokaal kader: de gemeente

Onderzoeksrapporten (zie ook Meten is weten, hieronder)

Algemeen

Onderzoek Laaggeletterdheid

Onderzoek digitale vaardigheden

Onderzoek e-overheid

Onderzoek ouderen

Onderzoek zorg en welzijn

Onderzoek aanbod

Kwartaalrapportages

Hier vind je de kwartaalrapportages van het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden.

Communicatie en PR

Algemeen

Artikelen