Documentatie

Op deze pagina vind je een actueel overzicht van de beschikbare (onderzoeks)rapporten en officiële stukken over basisvaardigheden. De structuur is dezelfde als die van de website. Gebruik de zoekbalk hierboven om snel op auteur of titelwoord te zoeken. NB: We verzamelen hier alleen actuele informatie. Het is geen archief.

Beleid


Nationale wetgeving

Over de wetgeving

Nationale programma’s

Voor bibliotheken

Lokaal kader: de gemeente

Voorbeelden van beleidsplannen van lokale bibliotheken

Onderzoeksrapporten

Algemeen

Onderzoek Laaggeletterdheid

Onderzoek digitale vaardigheden

Onderzoek e-overheid

  • Onderzoek Hoezo MijnOverheid? door de Nationale Ombudsman, september 2017. Naast het rapport ook de reactie van het ministerie van BZK en een uitzending van Omroep Max.
  • Rapport (Digitale) contacten met de overheid, door Peter Kanne en Nora Loeb, i&o research, december 2016
    Hoeveel contacten heeft de burger met de overheid? En hoeveel van die contacten zijn digitaal? Dit rapport geeft de antwoorden.
  • Digitale zelfredzaamheid van de burger, onderzoek door Dialogic in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken, september 2013
    Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 5% van de burgers helemaal niet digitaal zelfredzaam is en nog eens 15% van de burgers zich alleen met ondersteuning digitaal kan redden bij overheidszaken.

Onderzoek ouderen

Zorg en welzijn

De rol van de Bibliotheek op het gebied van zorg en welzijn. Pilots in samenwerking met het Ministerie van VWS om te onderzoeken welke rol Bibliotheken kunnen spelen op het gebied van zorg en welzijn. Deze pilots zijn geëvalueerd door onderzoeksbureau Ruigrok/Netpanel, juli 2018:

Zorg en welzijn; kosten en baten

Expertise


Over vrijwilligers in de bibliotheek

Communicatie en PR


Onderzoeken

Folders

Algemeen