Begrippenlijst

In de volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en inburgering worden veel begrippen gebruikt. Soms ook door elkaar, wat kan leiden tot verwarring.

Er blijkt regelmatig onduidelijkheid te bestaan over de betekenis van bepaalde termen. In de Begrippenlijst van Het Begint met Taal vind je alle 'jargon'-woorden met omschrijving.