Waardevolle algemene artikelen

Een overzicht van waardevolle algemene artikelen waar iedere Basisvaardighedenmedewerker en -vrijwilliger zijn of haar voordeel mee kan doen. De ordening van de artikelen is naar algemeen onderwerp - we volgen hier dus niet de indeling van de website.

Rekenvaardigheden

De Bibliotheek in het sociaal domein

Laaggeletterdheid

  • Hoe de kloof voor laaggeletterden groeit en wordt genegeerd - de Volkskrant, Margriet Oostveen, 18 juni 2018. - Er stond er een man in de straat van Ben van Dijk. Of hij wist waar de Rhonedreef was. Nee, Ben had geen idee. Toen ontdekte die man een straatnaambordje. Daarop stond ‘Rhonedreef’. Ben bleek de naam van zijn eigen straat niet te kennen. De Algemene Rekenkamer concludeerde twee jaar geleden al dat kabinet Rutte-II veel te weinig deed. Ook pijnlijk om te lezen is de ‘opvolging aanbevelingen’ die de Rekenkamer een jaar geleden nog even op een rijtje zette: wat had het kabinet sinds het rapport gedaan? Antwoord: ‘De minister reageert niet op onze algemene conclusie dat er in het laaggeletterdenbeleid sprake is van een kloof tussen (de omvang van) het probleem en de gekozen aanpak.’  
  • Laaggeletterden zijn het eerst de klos in de verzorgingsstaat - de Volkskrant, Pieter Hilhorst en Albert Jan Kruiter, 16 maart 2017. - Als de samenleving ingewikkelder wordt, vallen laaggeletterden het eerst uit. De overheid moet deze uitsluiting op grond van taalvaardigheid aanpakken. Hierbij heeft iedere burger baat, omdat het de overheid dwingt om helder te communiceren en optimaal toegankelijk te zijn. 
  • Kijk verder: LET-TER voor LET-TER - de Volkskrant, Daan Hofstee, Robin Bekker, Rizky Gerilya, Hay Kranen en Wendy van der Wauw, 2016. - Hoe kan het dat in een land als Nederland steeds meer mensen laaggeletterd zijn? Een analyse van een hardnekkige beperking, persoonlijke verhalen over alledaagse obstakels én wat eraan te doen is. Met filmpjes waarin mensen vertellen hoe ze hebben leren lezen en schrijven.

Gezondheidsvaardigheden

  • Gezondheidsvaardigheden zijn basisvaardigheden!, Mirjam Fransen, Marieke Wiebing & Jany Rademakers, Volwassenenleren.nl, 2018. Wat zijn gezondheidsvaardigheden, waarom zijn deze zo belangrijk geworden en kunnen we er vanuit gaan dat iedereen gezondheidsvaardig is? (25/04/18)