Bekijk de nieuwsbrief online
Gezichten header nieuwsbrief
Nieuwsbrief - mei 2020
voorkant corona-protocol

Bibliotheken weer open

Sinds 11 mei mogen bibliotheken weer open. Er gelden beperkingen, maar met de protocollen Werkplekken en Kleine groepen, goedgekeurd door de landelijke overheid, kun je de dienstverlening weer voorzichtig opstarten. Een handreiking rond basisvaardigheden is in de maak.

> Organiseer je aanbod veilig

logo donorregister

Aangepaste planning hulp bij donorregistratie

Vanwege Covid-19 is de planning gewijzigd. De VWS-campagne start vanaf half juli en herinneringsbrieven worden vanaf 1 september verzonden. Voorlichtings­­materiaal van VWS kun je tot 20 mei bestellen en het webinar Aan de slag met Donorregistratie volgt op 8 juni.

> Bekijk meer over de planning

Omslag van het rapport

Exploitatiemodellen en rendement IDO

Het onderzoeksrapport met een (indicatieve) kosten- en batenberekening van het IDO en het cursusaanbod digitale vaardigheden is beschikbaar. Hierin is een aantal modellen en scenario's voorzien. Een advies aan het ministerie van BZK is in voorbereiding.

> Download het rapport

--

Registratietool digitale inclusie in ontwikkeling

Eind 2020 is de oplevering van een registratietool gepland voor bibliotheken met een Informatiepunt Digitale Overheid. Deze vervangt de Excel-overzichten waarin de output nu wordt verzameld. De tool levert meer inzicht in aanbod, output en verbeteringen aan het aanbod.

> Lees meer over de tool

huisstijl sociaal-educatieve kaart
Animatie HetInformatiepunt.nl
De website HetInformatiepunt.nl biedt een landelijke sociaal-educatieve kaart. Deze maand verscheen een animatie waarmee je jouw gemeente en lokale partners kunt tonen wat de lokale variant van deze kaart allemaal te bieden heeft.
 

> Gebruik de animatie in je gesprekken

Vrouw en man met tablet
Gratis trainingen via online bibliotheek
Alle inwoners van Nederland kunnen aan de slag met online trainingen, om hun soft skills en digitale vaardigheden te versterken. De KB en online opleider SkillsTown zijn een samenwerking aangegaan en bieden 28 trainingen aan.
 

> Deel dit aanbod via de bibliotheeksite

Jonge man krijgt hulp bij belastingaangifte

Subsidieregeling Belastingdienst

Door de coronacrisis kon veel belasting-dienstverlening niet doorgaan. De BOP-monitor brengt dit in kaart. We overleggen met de Belastingdienst hoe hiermee om te gaan.
De landelijke bijeenkomst op 26 juni vervalt. We bezien hoe en wanneer we informatie en ideeën kunnen delen.

> Lees meer over de subsidieregeling

Digital Travellers: inventarisatie leermiddelen gereed

Met het inventariseren van de leermiddelen is de eerste fase van het Erasmus+ project Digital Travellers afgerond. Een bijeenkomst van partnerorganisaties was gepland in Den Haag, maar vond volledig online plaats.

> Blijf op de hoogte van Digital Travellers

Twee vrouwen en een man in het taalhuis

Onderzoek aanbod basisvaardigheden voor anderstaligen

Het ITTA gaat onderzoeken hoe het aanbod voor anderstaligen rond basisvaardigheden aansluit op hun behoeften. En in hoeverre er lokaal voor alle doelgroepen passend aanbod is. Dit in opdracht van KB en Het Begint met Taal.

> Volg het onderzoek

Timmerman met boormachine

Veel belangstelling voor aanbod Werk & Inkomen

Hoe help je (werkende) mensen met beperkte basisvaardigheden om een (andere) geschikte baan te vinden?
Vijf bibliotheken vertellen hoe zij het aanpakken en hoe dit bevalt.

> Lees het interview

 

Meer nieuws

> Nieuwe website Bnetwerk.nl bundelt informatie voor bibliotheekmedewerkers
> Themapublicaties Voortijdig schoolverlaten en Geletterdheid mbo, Probiblio
> Update blueprint-pagina Digi-Taalhuis (op MetdeKB, login nodig)
> Meertalige prentenboeken, onder meer combinatie Engels en Arabisch beschikbaar
> Nieuwe (instructie)video verschenen over WERK-portal.nl
> Artikel Differentiëren, recht doen aan verschillen tussen deelnemers, Oefenen.nl
Vacature Basisvaardigheden? Mail aan basisvaardigheden@kb.nl
 

Selectie uit Agenda

> 8 juni – Webinar Aan de slag met donorregistratie
> 29 juni – Centrale bijeenkomst IDO met Netwerk van Publieke Dienstverleners
> 9 november – Landelijke dag Basisvaardigheden
Bekijk de hele Agenda
 
Kijk voor meer nieuws op de website
Afmelden of gegevens wijzigen
Privacyvoorwaarden

Bibliotheek en basisvaardigheden - Postbus 90407 - 2509 LK Den Haag
bibliotheekenbasisvaardigheden@kb.nl - www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl