Bekijk de nieuwsbrief online
Gezichten header nieuwsbrief
Nieuwsbrief - maart 2020
logo donorregister

Ondersteuning bij Donorregistratie

Het ministerie van VWS is blij met de hulp van bibliotheken bij de uitleg over donorregistratie. De KB voorziet, samen met VWS en Digisterker, in materialen waarmee bibliotheken burgers kunnen ondersteunen bij hun donorregistratie: een toolkit, een informatiepakket en een webinar op 6 april.

> Bekijk de ondersteuning

Man krijgt hulp bij belastingaangifte

Steeds meer hulp bij Belastingaangifte

Bibliotheken bieden ruim 330 aangifte-activiteiten, ruim 110 meer dan vorig jaar; goed gespreid over het land en veel variatie. Het vernieuwde Kennisnetwerk verwijst maatschappelijk dienstverleners naar de Bibliotheek.
 

> Maak samen een succes van belastinghulp

tekening landelijke dag

Oproep deelsessies landelijke dag

Bij de landelijke dag Basisvaardigheden heb je de kans om met jouw activiteiten en initiatieven de collega's in het land te inspireren. 

> Geef voor 23 maart je ideeën door

logo Tel mee met Taal

Subsidies Tel mee met Taal 2020

Ook in 2020 is er subsidie voor activiteiten gericht op voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De definitieve regeling volgt in april. Aanvragen kan de hele maand mei 2020.

> Lees meer over de subsidieregeling

projectgroep Digital Travellers Project aan het werk

Digital Travellers Project

De KB neemt deel in het Digital Travellers Project dat mensen digitaal vaardiger wil maken in vier Europese landen. Kennisuitwisseling is belangrijk. Nederland (de KB) organiseert de inventarisatie van leermiddelen in deze landen.

> Lees meer over dit project

Flyer IDO-campagne

SPN ontwikkelde een flyer over het Informatiepunt Digitale Overheid. Je kunt de flyer inzetten in gesprekken met lokale partners. Ook is er een stappenplan met tijdspad via de POI beschikbaar.

> Gebruik de flyer

Portret Tirza de Fockert

Nieuw in ons team: Tirza de Fockert

Het team de Bibliotheek en basisvaardigheden van de KB is gegroeid: we verwelkomen ons vijfde teamlid. Tirza is beleidsmedewerker Bibliotheek en basisvaardigheden.

> Maak kennis met Tirza

Deelnemers tijdens workshop Donorregistratie

Donorregistratie: wat organiseren bibliotheken zoal?

Hun doel is gelijk: mensen informeren en helpen een keuze vast te leggen in het donorregister. De aanpak varieert. Vier bibliotheken over hun plannen rond hulp bij donorregistratie.

> Lees het interview

 

Meer nieuws

> Onderzoek: Geïnformeerd burgerschap voor iedereen
> Update Landelijke monitor en kwaliteitstraject door het Rijk en VNG
> Taalcoaching: nieuwe producten en onderzoek van Het Begint met Taal
> GeletterdheidInZicht.nl: cijfers per gemeente en arbeidsregio
> Tel mee met Taal: nieuwe fase in aanpak laaggeletterdheid
> Terugblik op Tel mee met Taal Congres
> Begrijpelijke informatie over het nieuwe coronavirus
> DeBroekriem is nu JobOn
> Rekenboekjes van Succes! compleet
> Klik & Tik. De Start: nu ook in Tigrinya
> Vier lessen voor opschaling innovatieprojecten
> Testers gezocht voor SpreekTaal3 van Het Begint met Taal (inlog nodig)
Vacature Basisvaardigheden? Mail aan basisvaardigheden@kb.nl
 

Selectie uit Agenda

> 16-19 maart – Conferentie Nederland Digitaal
> 1, 2, 3 april – Inspiratiedagen 2020, activiteiten voor werkzoekenden
> 6 april – Webinar Aan de slag met Donorregistratie, voor bibliotheekmedewerkers
> 7 april – Walk&Talk Startdag
> 21 april – Zoek werk Startdag
> 12 mei – Train-de-trainersessie JobOn (voorheen DeBroekriem)
> 26 mei – Mediawijsheid Netwerk Experience #MNX20
> 16 juni – Het Nationale Bibliotheekcongres
> 26 juni – Landelijke bijeenkomst Bibliotheek en Belastingdienst
> 9 november – Landelijke dag Basisvaardigheden
Bekijk de hele Agenda
 
Kijk voor meer nieuws op de website
Afmelden of gegevens wijzigen
Privacyvoorwaarden

Bibliotheek en basisvaardigheden - Postbus 90407 - 2509 LK Den Haag
bibliotheekenbasisvaardigheden@kb.nl - www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl