Bekijk de nieuwsbrief online
Gezichten header nieuwsbrief
Nieuwsbrief - januari 2020
Jonge man helpt oudere man met laptop

Startbijeenkomst Digitale inclusie

Het traject deskundigheidsbevordering Digitale inclusie start 11 februari 2020 samen met de Manifestgroep. Deze dag is voor kartrekkers van het Informatiepunt Digitale Overheid van bibliotheken die in het eerste, tweede of vroeg in het derde kwartaal van 2020 starten.

> Bekijk het programma

Man met petje

Is jouw Bibliotheek klaar voor de aangifteperiode?

Aan de aangifteperiode 2020 wordt hard gewerkt. Zo maken bibliotheken (nieuwe) afspraken met partners, is het Kennisnetwerk Belastingdienst vernieuwd en zijn de campagnematerialen 'Hulp bij aangifte' beschikbaar.

> Ontdek de wijzigingen 

logo G!DS

Invoer in G!DS aangepast

Er is iets veranderd in de invoer in G!DS: bij een cursus Klik & Tik of Digisterker staat voortaan standaard dat dit doorlopend aanbod betreft. Hiermee is de zichtbaarheid van het aanbod voor doorverwijzers gegarandeerd.

> Zie de verschillen

logo donorregister

Bibliotheek en Donorwet

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe Donorwet in. Veel mensen zullen hier vragen over hebben. Ook in de Bibliotheek zul je vragen kunnen verwachten. De KB en Stichting Digisterker komen binnenkort met ondersteuning voor jouw Bibliotheek om burgers goed verder te helpen.

> Volg de ontwikkelingen

startscherm filmpje

Bibliotheek in het hart van de samenleving

Voor de doorontwikkeling van het programma Bibliotheek en basisvaardigheden is een filmpje ontwikkeld. Je kunt het gebruiken bij de gesprekken in je lokale netwerk.

> Bekijk het filmpje

mensen aan een beeldscherm

VNG-brochure over Digitale inclusie

Onlangs publiceerde de VNG Digitale Inclusie: aan de slag met gemeentelijke online dienstverlening. Hierin vind je veel voorbeelden en inspiratie van en voor gemeenten.

> Naar de brochure

schermafbeelding pagina Gezinsaanpak

Uitgelicht: pagina Gezinsaanpak

Met hulp van POI's vernieuwen we regelmatig pagina's op de website. Neem bijvoorbeeld de pagina over hoe je het thema Gezin in jouw Bibliotheek kunt aanpakken.

> Gebruik de inspiratie

jongere krijgt belasting-uitleg

"Mensen verwachten dit niet van de Bibliotheek"

Welke activiteiten ontplooien bibliotheken rond de aangiftecampagne van de Belastingdienst? We vroegen het er vijf: volop variatie, zo blijkt.

> Lees het interview

 

Meer nieuws

> Kamerbrief Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024, januari 2020
> Artikelen Oefenen.nl: 'Cijfers laaggeletterdheid' en 'Beter leren lezen'
> Steffie spreekt nu ook Tigrinya
> Ervaringen met Digisterker in Waddinxveen
> Verslag van Deelnemersdag 14 december 2019, Stichting ABC
> E-healthweek 2020 - meld je activiteiten rond digitale vaardigheden in de zorg
Vacature Basisvaardigheden? Mail aan basisvaardigheden@kb.nl
 

Selectie uit Agenda

> 20 januari – Blue Monday Festival 2020
> 23 januari – Webinar nieuwe versie Klik & Tik. Het internet op
> 28 januari – Webinar nieuwe versie Klik & Tik. Het internet op
> 29 januari – Economische groei voor iedereen ?! Landelijk Congres Sociaal Raadslieden
> 7 februari – Conferentie Taal Werkt!
> 11 februari – Startbijeenkomst Digitale inclusie
> 11 februari – Train-de-trainer-sessie DeBroekriem
> 13 februari – Tel Mee met Taal congres
> 5 maart – Digisterkerdag 2020
Bekijk de hele Agenda
 
Kijk voor meer nieuws op de website
Afmelden of gegevens wijzigen
Privacyvoorwaarden

Bibliotheek en basisvaardigheden - Postbus 90407 - 2509 LK Den Haag
bibliotheekenbasisvaardigheden@kb.nl - www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl