Contact

Dit zijn de adressen van de POI's waar je voor je meeste vragen terecht kunt. En de contactpersonen voor de accounts Taalkit DUTCH, Digisterker en Oefenen.nl. Ten slotte het mailadres van het programma Bibliotheek en Basisvaardigheden, voor al je vragen en opmerkingen inzake de website en de Belastingdienst.

Contactpersonen POI's in de regio

 

Drenthe: Biblionet Drenthe

Flevoland: Bibliotheek Netwerk Flevoland

Friesland: Fers

Gelderland en Overijssel: Rijnbrink

Groningen: Biblionet Groningen

Noord-Brabant en Limburg: Cubiss

Noord- en Zuid-Holland: ProBiblio

Utrecht: BiSC

Zeeland: ZBI Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Landelijke adressen

Programma Bibliotheek en Basisvaardigheden