Communicatieplan

Hoe vind je gegadigden voor je dienstverlening op basisvaardigheden en informeer je je netwerk? Dat kan op veel manieren: via social media, met een berichtje in de krant of via-via. Alles begint met een communicatieplan.

 

Communicatieplannen basisvaardigheden van collega’s

Communicatieplan Laaggeletterdheid van Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel
Het Communicatieplan Laaggeletterdheid van Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel biedt concrete informatie en tips voor goed functionerende communicatie, zowel intern in de eigen bibliotheekorganisatie als extern in contacten met de gemeente en samenwerkende partners én met de uiteindelijke doelgroepen: de mensen die hun (digi)taalvaardigheden willen verbeteren.

 

Communicatieplannen, algemeen

Dit zijn geen plannen voor basisvaardigheden, maar ze kunnen je wel inspireren: