Werkgevers

In het bestrijden van laaggeletterdheid zijn werkgevers interessante partners. Ook werknemers kunnen immers kampen met taalproblemen, terwijl dit niet altijd zichtbaar is.

Laagtaalvaardige werknemers hebben dikwijls moeite met formulieren invullen, e-mails versturen en veiligheidsinstructies lezen. Maar dat niet alleen. Taalachterstand heeft ook grote invloed op de onderlinge communicatie met collega’s en op de communicatie met klanten. Ook rond digitale vaardigheden wordt er steeds meer van werknemers verwacht, terwijl dit lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Beheersen werknemers deze vaardigheden niet voldoende, dan kan dit leiden tot:

  • Meer veiligheidsincidenten
  • Meer fouten in het werk
  • Meer ziekteverzuim
  • Minder efficiency
  • Beperkte professionalisering van werknemers
  • Onvoldoende ontwikkeling van de organisatie

Effecten van samenwerking met werkgevers
Door samen te werken met werkgevers, heeft de Bibliotheek een nieuwe ingang om minder (digi)taalvaardige mensen te bereiken. Met werkgevers kun je een plan op maat opstellen om mensen die dat nodig hebben te identificeren en structureel te ondersteunen. Betrek hier vooral ook je lokale taalnetwerk bij. Samen kun je immers een breed aanbod realiseren, zowel formeel als non-formeel.

Investeren in de (digi)taalvaardigheid van werknemers kan leiden tot omkering van de negatieve naar positieve effecten, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en hogere medewerkerstevredenheid. 
Medewerkers ervaren meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid, durf om te vragen, ontwikkelingsmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. 
Voor de organisatie zijn de effecten ook duidelijk: meer betrokkenheid en enthousiasme, teamgevoel, effectievere communicatie, een hogere productie en klanttevredenheid.

Taalvaardigheid per branche
Bijna 14 procent van de werknemers in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Zo'n 9 procent van de werknemers (740.000) is zelfs laaggeletterd. Per sector van de arbeidsmarkt is een schatting gemaakt van het percentage laagtaalvaardige medewerkers. De percentages verschillen aanzienlijk per sector:
 

Extra landelijke aandacht
In de Kamerbrief over de vervolgaanpak van Tel mee met Taal staat dat er de komende jaren meer geïnvesteerd wordt in basisvaardigheden op de werkvloer:
'Sinds 2016 hebben 566 werkgevers vanuit het programma “Tel mee met Taal” subsidie ontvangen voor het aanbieden van cursussen basisvaardigheden voor hun medewerkers. Ook hebben 162 werkgevers, 19 branches en 90 taalaanbieders zich aangesloten bij Taalakkoord Werkgevers, een groeiende beweging van werkgevers die hun inzet voor vaardiger werknemers expliciet maken en vastleggen in een werkplan. (…) Steeds meer werkgevers raken ervan overtuigd dat investeringen in de vaardigheden van medewerkers zich terugbetalen. Daarom gaan we door met de werkgeversaanpak van “Tel mee met Taal” en zetten we hier nog een tandje bij.'

Voorbeelden van collega's

Zie ook de pagina Werk & Inkomen.