Vrijwilligers

De maatschappelijk educatieve Bibliotheek kan niet meer zonder de inzet van vrijwilligers haar brede pakket aan diensten in het sociaal domein aanbieden. Of het nu gaat om het gesprek voeren in het Taalcafé, een digi-maatje of tabletcoach zijn: de Bibliotheek krijgt steeds meer en met verschillende vrijwilligers te maken.

Hier vind je informatie om het vrijwilligersbeleid van de Bibliotheek te versterken. Er is aandacht voor vrijwilligersbeleid in het algemeen, en voor vrijwilligersbeleid specifiek op het terrein van basisvaardigheden.  

De rol van de Bibliotheek

 • Vrijwilligersbeleid opstellen, inclusief juridische zaken als de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Vrijwilligersinzet coördineren, inclusief contracteren, belonen, behouden et cetera
 • Vrijwilligers opleiden  
 • Vrijwilligers coachen en begeleiden

Samenwerkingspartners

 • Stichting Lezen & Schrijven
 • SeniorWeb
 • Vrijwilligerscentrales
 • Ouderenbonden (tabletcoaches)
 • UWV
 • Gemeente
 • Tel mee met Taal
 • Stichting ABC
   

Vrijwilligersbeleid algemeen

Bronnen: informatiebanken

 • Informatiebank Cubiss - over het werken met vrijwilligers in Bibliotheken. Van het opstellen van beleid tot voorbeeld-overeenkomsten en tips voor het schrijven van een vacaturetekst. Verder vind je er onder meer wetten, regelgeving, artikelen en handige links.
 • Informatiebank Rijnbrink - tools en handvatten voor een actueel vrijwilligersbeleid. Van een praktische scan tot voorbeeldprofielen (onder meer voor een trainer digitale vaardigheden) en een gedragscode.
 • Movisie - landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken
 • NOV - belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland

Bronnen: onderzoek

Vrijwilligersbeleid specifiek voor basisvaardigheden

DigiTaalhuizen en de bredere activiteiten in het sociaal domein

Voorbeelden van collega's

Meer informatie en ondersteuning
Neem contact op met jouw POI voor advies over of ondersteuning bij het opstellen, aanpassen of uitrollen van het vrijwilligersbeleid.