Samenwerken met lokale partners

Alle organisaties die veel ervaring hebben met specifieke doelgroepen of thema’s kunnen interessant zijn voor Bibliotheken: bijvoorbeeld SeniorWeb voor computercursussen en een asielzoekerscentrum voor de Taalkit Dutch. Je kunt ook denken aan een partnerschap met een gemeentelijke loketorganisatie zoals het UWV of een samenwerking door gebruik te maken van landelijke programma’s zoals Digisterker.

Samenwerken met doorverwijzers: UWV, roc, buurthuis


Vooral door goed samen te werken kun je basisvaardigheden van mensen verbeteren. Het is daarom belangrijk dat je de partners kunt vinden en samen helder beleid ontwikkelt. Maar hoe doe je dat precies?

Mensen gaan niet altijd zelf op zoek naar hulp of weten niet altijd waar zij terechtkunnen. Door samenwerking met intermediairs en doorverwijzers kun je ervoor zorgen dat potentiële deelnemers je weten te vinden. Organisaties die hierbij een rol kunnen spelen, zijn bijvoorbeeld:

  • zorg- en welzijnsorganisaties, zoals sociale werkvoorzieningen en maatschappelijk werk
  • onderwijsinstellingen, zoals roc’s en volksuniversiteiten
  • wijkorganisaties, zoals buurthuizen en verenigingen, consultatiebureaus
  • Ook met een SW-bedrijf kun je de samenwerking onderzoeken.

Werk je al samen met het UWV en bied je gezamenlijk cursussen aan? Of maakt het UWV al gebruik van de faciliteiten en mogelijkheden van de Bibliotheek? UWV-medewerkers zijn vaak degenen die constateren of een klant of werkzoekende over gebrekkige basisvaardigheden beschikt. Zij kunnen mensen doorverwijzen naar de Bibliotheek om basisvaardigheden en sollicitatievaardigheden te verbeteren.

Bibliotheken kunnen de doorverwijzende instantie ondersteunen bij het herkennen van laaggeletterdheid of digibetisme door een speciale training te verzorgen voor de medewerkers van de instantie. Ook kunnen bibliotheken maatwerkeducatie aanbieden voor de specifieke doelgroep van de
doorverwijzer. 

Samenwerken met scholen voor volwasseneneducatie


Samenwerking kan gericht zijn op de afstemming van educatieve activiteiten. De aanbieders van educatie fungeren daarbij ook als doorverwijzers. Als een Bibliotheek alleen educatief aanbod voor digitale of juist taalbasisvaardigheden heeft, kan zij klanten die zich verder willen ontwikkelen doorverwijzen naar een cursus voor meer gevorderde internetgebruikers of een computercursus bij een lokale samenwerkingspartner.

Andersom kunnen organisaties cursisten die niet in aanmerking komen voor hun aanbod, doorverwijzen naar aanbod in de Bibliotheek. In verschillende Nederlandse gemeenten werken Bibliotheken samen met volksuniversiteiten die gerelateerde lezingen of workshops verzorgen.

Samenwerken met vrijwilligersorganisaties


Voor de begeleiding van deelnemers is het bij een tekort aan mankracht of kennis goed om samen te werken met vrijwilligers(organisaties) en onderwijsinstellingen. Want vrijwilligers kun je natuurlijk via eigen kanalen werven, maar ook door samenwerking met een vrijwilligersorganisatie. Zij kunnen de Bibliotheek ook ondersteunen bij de training van vrijwilligers.

Onderwijsinstellingen kunnen (digi)stagiairs leveren om je deelnemers te ondersteunen. Wist je dat er vrijwilligersorganisaties zijn die ook zelf cursussen op het gebied van internet aanbieden? In dat geval kan de vrijwilligersorganisatie een complete cursus in de Bibliotheek verzorgen.

Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Bibliotheken en SeniorWeb in veel Nederlandse gemeenten. SeniorWeb verzorgt zowel de inhoud als de begeleiding van computer- en internetcursussen voor senioren in Bibliotheken. De Bibliotheek zorgt voor de locatie, die soms zelfs ingericht wordt als een speciaal SeniorWeb leercentrum, de werving van cursisten en de promotie van de cursus.

Door samen te werken met onderwijsinstellingen zoals roc’s of andere cursusaanbieders kunnen Bibliotheken programma’s inkopen of laten ontwikkelen voor de deskundigheidsbevordering van eigen medewerkers en vrijwilligers.