Lokale partners

Partners kunnen om verschillende redenen interessant zijn voor jouw Bibliotheek. Bijvoorbeeld omdat zij kennis hebben van de doelgroepen. Of omdat zij contact hebben met de doelgroepen, omdat zij hen hulp bieden of cursussen geven. Dan fungeert de organisatie als vindplaats. Samenwerking kan beide partijen veel opleveren.

Doorverwijzers
Door samenwerking met intermediairs en doorverwijzers kun je ervoor zorgen dat potentiële deelnemers de Bibliotheek weten te vinden. Organisaties die hierbij een rol kunnen spelen, zijn bijvoorbeeld:

UWV-medewerkers kunnen vaak constateren of een klant of werkzoekende over gebrekkige basisvaardigheden beschikt. Zij kunnen mensen doorverwijzen naar de Bibliotheek om hun basisvaardigheden en sollicitatievaardigheden te verbeteren.
Omgekeerd kan de Bibliotheek het UWV (of andere doorverwijzende instantie) ondersteunen bij het herkennen van laaggeletterdheid of digibetisme met een training voor de medewerkers. Ook kan de Bibliotheek maatwerkeducatie aanbieden voor de doelgroep van de doorverwijzer. 

Scholen voor volwasseneducatie
Met deze partners kun je de educatieve activiteiten goed samen in kaart brengen. Als beide partijen op de hoogte zijn van het aanbod van de ander, kun je mensen gericht en 'warm' naar elkaar doorverwijzen. Heeft de Bibliotheek bijvoorbeeld alleen educatief aanbod voor taalvaardigheden, dan kan zij klanten doorverwijzen naar een computercursus bij een lokale samenwerkingspartner. Omgekeerd kan de partner cursisten doorverwijzen naar het (taal)aanbod in de Bibliotheek. 
In een aantal Nederlandse gemeenten werken Bibliotheken samen met volksuniversiteiten die lezingen of workshops verzorgen.

Vrijwilligersorganisaties
Voor de begeleiding van deelnemers is het bij een tekort aan menskracht of kennis goed om samen te werken met vrijwilligers(organisaties) en onderwijsinstellingen. Want vrijwilligers kun je via eigen kanalen werven, maar ook door samenwerking met een vrijwilligersorganisatie. Zij kunnen de Bibliotheek ook ondersteunen bij de training van vrijwilligers.

Onderwijsinstellingen kunnen stagiairs leveren om je deelnemers te ondersteunen. Denk ook aan vrijwilligersorganisaties die zelf cursussen aanbieden op het gebied van internet. In dat geval kan de vrijwilligersorganisatie een complete cursus in de Bibliotheek verzorgen. 
Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Bibliotheek en SeniorWeb. SeniorWeb verzorgt zowel de inhoud als de begeleiding van computer- en internetcursussen voor senioren. De Bibliotheek zorgt voor de locatie, soms zelfs ingericht als speciaal SeniorWeb-leercentrum, de werving van cursisten en de promotie van de cursus.
Door samen te werken met onderwijsinstellingen zoals roc’s of andere cursusaanbieders, kan de Bibliotheek programma’s inkopen of laten ontwikkelen voor de deskundigheidsbevordering van eigen medewerkers en vrijwilligers.