Lokale partners

Om het beleid te kunnen uitvoeren, moet de Bibliotheek actief samenwerken met lokale en regionale partners. Met de gemeente en deze partners werkt zij aan de bevordering van zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. Het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen staat hierbij centraal.

De Bibliotheek is deel van het sociaal domein en richt zich zowel op mensen die zelfstandig hun weg kunnen vinden, als op diegenen die een 'zetje' nodig hebben. Wanneer Bibliotheek, gemeente, lokale en regionale partners hun krachten bundelen, slagen zij erin om mensen die hulp nodig hebben verder te helpen.

Lokale en regionale partners zijn van belang voor de Bibliotheek:

 • als vindplaats en doorverwijzer, omdat de partner kennis heeft van de doelgroepen, met ze in contact staat, hulp biedt of ervoor zorgt dat potentiële deelnemers de Bibliotheek weten te vinden. Denk aan zorg- en welzijnsorganisaties, sociale werkvoorziening, maatschappelijk werk, UWV, wijkorganisaties, verenigingen en consultatiebureaus.
 • als trainer, omdat de partner cursussen en opleiding kan verzorgen voor cursisten, vrijwilligers en/of professionals. Denk bijvoorbeeld aan het roc, Gilde, vrijwilligersorganisaties, volksuniversiteit, taal- en onderwijsorganisaties.

In de BOP-enquête Basisvaardigheden 18+ werden de samenwerkingspartners van bibliotheken onderzocht. De meeste bibliotheken die samenwerken met de gemeente maken afspraken over beleidsonderwerpen als laaggeletterdheid, e-overheid en volwasseneneducatie.

De tabel brengt de mogelijke verbindingen tussen de Bibliotheek en lokale partners in het sociaal domein in kaart (bron: VNG). Zie voor meer voorbeelden van partners op specifieke thema's de pagina Aanbod.

Gemeenten en partners Taal voor het Leven
Er zijn veel en diverse partners actief bij de samenwerking rond laaggeletterdheid. Zie dit overzicht van gemeenten en partners van Taal voor het Leven.

Handige documenten bij samenwerking
Samen met bibliotheken ontwikkelde Probiblio werkmateriaal dat handvatten biedt om samenwerkingsvraagstukken aan te pakken:

 • Een afwegingstabel die inzicht geeft in de randvoorwaarden van een (te starten) samenwerking
 • Een krachtenanalyse om meer inzicht te krijgen in wat iedere partner komt brengen en halen in een samenwerking
 • Een tool die inzichtelijk maakt hoe samenwerkingen zich verhouden tot de strategische doelstellingen
 • Een stappenplan voor het verhelderen en (opnieuw) vormgeven van samenwerkingen met partners binnen een multifunctionele accommodatie.

Meer informatie
Bekijk dit en meer materiaal op de website van Probiblio 
Sabine Margés en/of Anne-Marie van der Poel van Probiblio  

Voorbeelden van collega's

 • Bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid en Ziekenhuis Rivierenland ontwikkelden SamenWel!; een makkelijk toegankelijk online platform over gezond leven. De Bibliotheek verzorgt de content.
 • Partners werken samen in het Taalhuis, een samenwerkingsverband tussen lokale partners. Het kan een katalysator zijn voor de lokale gezamenlijke aanpak van basisvaardigheden.
 • Bibliotheek Hoeksche Waard heeft partners gevraagd om de dienstverlening belastingaangifte op de websites te vermelden: Humanitas, Hoeksch Nieuws, Gemeente, 's Gravendeel-net
 • In Drenthe werken zo'n 80 bondgenoten uit verschillende sectoren samen ten dienste van laaggeletterden. Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe is met de relevante partijen een netwerksamenwerking gestart.
 • Het gratis spreekuur Rechtwijzer is een initiatief van de Bibliotheek Midden-Brabant, gemeente Tilburg, Rechtswinkel Tilburg, Juridische Hogeschool Avans & Fontys, Juridisch loket Tilburg en Raad voor Rechtsbijstand. Deze partners werken samen om mensen al tijdens het ontstaan van problemen te helpen. 

Bronnen
Het landelijk project Hoger bereik draait om samenwerking en vindplaatsen. Het handboek besteedt veel aandacht aan het 'verleiden' van de vindplaatsen: een organisatie te laten beseffen dat er laaggeletterdheid is, welke impact dit heeft op hun processen en hoe de organisatie dit kan herkennen. Tips helpen bij de bewustwording van professionals en hen te bewegen tot samenwerking.  

Interactief netwerkspel Kaarten op Tafel
Tijdens de Landelijke dag Basisvaardigheden op 7 november 2019 speelden de deelnemers het netwerkspel Kaarten op Tafel. Doel van het spel is om eens in de schoenen van je samenwerkingspartner te staan en te ervaren wat er nodig is om goed samen te werken. Je kunt het spel makkelijk printen en bijvoorbeeld samen met je eigen team spelen. Download de onderdelen: