Gemeente

Bibliotheken die diensten basisvaardigheden en/of een digiTaalhuis aanbieden, doen er goed aan zich duidelijk te positioneren in het sociaal domein en bij gemeenten.

De gemeente: je belangrijkste samenwerkingspartner

 • Ga actief met de gemeente het gesprek aan vanuit het maatschappelijk vraagstuk: Wat kun je (vanuit dienstverlening rondom basisvaardigheden) bijdragen aan de oplossing? 
 • Informeer naar het beleid en de speerpunten van je eigen gemeente en probeer bij deze beleidspunten aan te sluiten met jouw educatieaanbod. 
 • Bedenk welke de belangrijkste kwetsbare doelgroepen zijn in jouw gemeente, aan welke ondersteuningsbehoeften (nog) niet wordt voldaan en wat jouw Bibliotheek – al dan niet samen met partners – kan bijdragen.
 • Neem in het plan van aanpak concrete resultaten op van methoden die elders zijn geïntroduceerd. Deze cijfers helpen je na te denken over een passende aanpak, maar ook om partners te overtuigen van de kans op succes. 
 • Bedenk voor welke gemeentelijke afdelingen het project interessant is. Vaak is de afdeling cultuur de hoofdsubsidiegever, maar ook afdelingen als educatie, welzijn, sociale zaken, re-integratie en inburgering hebben belang bij de bestrijding van laaggeletterdheid.
 • Onderzoek of er aanvullende financiering via de gemeente mogelijk is. Vaak is er projectfinanciering beschikbaar voor projecten die inspelen op gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Houd daarom regelmatig contact met ambtenaren van diverse afdelingen. Je krijgt dan een beter beeld van de speerpunten van de gemeente en de mogelijkheden voor aanvullende financiering.
 • Laat wethouders, raadsleden en ambtenaren nadrukkelijk zien wat je doet op het gebied van laaggeletterdheid, zowel voor opdrachtgevers als voor gebruikers. 
 • Betrek wethouders en raadsleden bij jullie aanpak van laaggeletterdheid. Nodig ze uit voor een rondleiding in de Bibliotheek of vraag ze voor feestelijke openingen van eigen initiatieven. 
 • Koppel altijd resultaten van je projecten terug naar de gemeente. Maak zo duidelijk wat de Bibliotheek doet en wat dat heeft opgeleverd. 

Inspiratiedocument Hoger bereik

Zie ook het inspiratiedocument Samen voor zelfredzaamheid en participatie : Bibliotheek, gemeente en lokale partners, september 2018
Voor meer informatie en de strategiekit over hoger bereik (van de doelgroep) en contact met de gemeente, zie project Hoger bereik.

Taal begint Lokaal: wethouders en burgemeesters bloggen

Op Taal begint Lokaal zijn honderd wethouders en burgemeersters uitgenodigd om ideeën te lanceren om laaggeletterdheid aan te pakken. 

Gemeentelijke cijfers

 • Op waarstaatjegemeente.nl vind je veel cijfers per gemeente. Denk aan Wonen & Leefklimaat, Werk & Inkomen, Onderwijs, Jeugd & Jeugdhulpverlening, Gezondheidsverschillen (inclusief cijfers over laaggeletterdheid), Dienstverlening & Digitalisering en meer. En daarnaast gegevens over Burgerpeiling, Ondernemerspeiling en Gemeentelijke monitor Sociaal domein. Je vindt hier niet alleen de gegevens van je eigen gemeente, maar ook de vergelijking met het gemiddelde over heel Nederland. 
 • Minder compleet (niet alle gemeenten zijn vertegenwoordigd), maar ook interessant: incijfers.nl. De deelnemende gemeenten brengen hier gegevens bij elkaar als Bevolking, Wonen & bouwen, Economie, werk & inkomen, en Primair onderwijs. 

Neem voor het gesprek met je gemeente deze site(s) door, dan heb je de actuele cijfers bij de hand.