Bedrijven

In de strijd tegen laaggeletterdheid zijn bedrijven interessante partners. Ook werknemers kunnen kampen met taalproblemen, terwijl dit niet altijd zichtbaar is. Taal is een belangrijk onderwerp op de werkvloer om goed en veilig te kunnen werken en je blijvend te ontwikkelen. Daarnaast komen ook digitale vaardigheden niet iedereen aanwaaien.

Door samen te werken met bedrijven, heeft de Bibliotheek een nieuwe ingang om minder(digi)taalvaardige mensen te bereiken. Met werkgevers kun je een plan op maat opstellen om mensen die dat nodig hebben te identificeren en te ondersteunen. Betrek hier vooral ook je taalnetwerk bij om bedrijven te benaderen en te ondersteunen. Samen kun je immers een groter aanbod realiseren.
En voor de langere termijn kun je samen de mogelijkheden bespreken voor werknemers om zich blijvend te ontwikkelen en bij te blijven, met name op het gebied van digitale ontwikkelingen. 

Taalvaardigheid per branche
Bijna 14% van de werknemers in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Circa 9% van de werknemers (740.000) is zelfs laaggeletterd. In sommige branches zijn deze percentages aanzienlijk hoger. Per sector van de arbeidsmarkt is een schatting gemaakt van het percentage laagtaalvaardige medewerkers: 

 • Industrie & energie - 13,9%
 • Bouw - 12,7%
 • Zorg & welzijn - 9,7%
 • Handel & horeca - 9,5%
 • Transport - 8,6%
 • Overige dienstverlening - 8,2%
 • Financiële & zakelijke dienstverlening - 6,5%
 • Openbaar bestuur - 4,2%

Ter inspiratie dienen deze publicaties:

Voorbeelden van collega's

 • 'Reik bedrijven de hand en stel je flexibel op' Interview met Floor Banning, Bibliotheek Zuid-Kennemerland. ProBiblio, april 2018. Floors eerste grote project sinds ze is begonnen als adviseur Taalvaardigheid is het samenbrengen van partijen, om gemeenschappelijk een aanbod op te stellen voor bedrijven die de (digi)taalvaardigheden van hun medewerkers willen verhogen. 
   

Zie ook de pagina Werk & Inkomen.