Beleid

Beleid

Beleid maken is nadenken over wat je doet en waarom je het doet. Voor bibliotheken die basisvaardigheden aanbieden is het ook: goed om je heen kijken in het netwerk. Wat zijn de landelijke, provinciale en lokale kaders? Met wie ga je samenwerken en op welke manier?

Bekijk ook In ontwikkeling.

Inburgering

Specifiek voor vluchtelingen, statushouders en nieuwe Nederlanders organiseert de Bibliotheek activiteiten. Achtergrondinformatie en inspiratie zijn hierbij welkom. 

Bekijk details >

Nationaal beleid

 • Wetgeving Bekijk details

  De verschillende wetten geven het kader waarbinnen je als bibliotheek opereert. Basisvaardigheden zijn verankerd in het DNA van de bibliotheek. Aan de orde komen: Wsob, WEB, Participatiewet, Wmo en AWBZ.

  Bekijk details van Wetgeving

 • Nationale programma’s Bekijk details

  Een overzicht van de nationale programma's basisvaardigheden: Tel mee met Taal is het nationale actieprogramma, Taal voor het Leven is het uitvoeringsprogramma voor volwassenen. Bibliotheek en Basisvaardigheden...

  Bekijk details van Nationale programma’s

Lokaal beleid

 • Samenwerken met de gemeente Bekijk details

  Bibliotheken die diensten basisvaardigheden en/of een digiTaalhuis willen aanbieden doen er goed aan zich zichtbaar en duidelijk te positioneren in het sociaal domein en bij gemeenten.

  Bekijk details van Samenwerken met de gemeente

 • Samenwerken met lokale partners Bekijk details

  Alle organisaties die veel ervaring hebben met specifieke doelgroepen of bepaalde thema’s kunnen interessant zijn voor bibliotheken: bijvoorbeeld SeniorWeb voor computercursussen aan senioren en een asielzoekerscentrum...

  Bekijk details van Samenwerken met lokale partners

 • Samenwerken met bedrijven Bekijk details

  In de strijd tegen laaggeletterdheid zijn bedrijven interessante partners. Ook werknemers kunnen kampen met taalproblemen, terwijl dit niet altijd zichtbaar is. Taal is een belangrijk onderwerp op de werkvloer...

  Bekijk details van Samenwerken met bedrijven

 • Voorbeelden van collega's Bekijk details

  De fysieke en digitale collectie zijn niet los te zien van de programmering in de Bibliotheek: activiteiten om te lezen, leren of met elkaar in gesprek te gaan. Programmering en collectie sluiten goed...

  Bekijk details van Voorbeelden van collega's

Op zoek naar teksten van wetten, programma's en onderzoeksrapporten?

Ga naar onze pagina Documentatie