Week van Lezen en Schrijven

7 september 2020 t/m 13 september 2020

De Week is gekoppeld aan de Wereldalfabetiseringsdag op 8 september en vervangt de Week van de Alfabetisering die tot en met 2019 plaatsvond. Het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven worden opgeroepen om passende activiteiten te organiseren.

Lees meer over de Week op de website van de Stichting Lezen en Schrijven.