Opening Informatiepunt Digitale overheid

1 juli 2019 | Bibliotheek Venlo

Deze officiële opening vindt plaats bij de Bibliotheek Venlo, een van de vijftien kopgroep-bibliotheken van het traject Digitale inclusie.

9.30 uur Inloop
Staatssecretaris Knops krijgt tijdens de inloop uitleg over het spel Optimaal Digitaal voor professionals en het trainingsprogramma Doejedigiding voor jongeren

10.00 – 10.05 uur Welkom
Door directeur-bestuurder Geja Olijnsma van Bibliotheek Venlo

10.05 – 10.40 uur Met elkaar in gesprek
Een gesprek met de aanwezigen over deze nieuwe publieke dienstverlening van de Bibliotheek en de kansen die dit biedt, onder leiding van Jos Debeij, hoofd bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

10.40 – 11.00 uur Feestelijke opening Informatiepunt Digitale Overheid
Staatssecretaris Knops verricht samen met de aanwezigen de officiële opening

11.00 – 11.30 uur Maatschappelijk belang van digitale vaardigheid
Door SER-voorzitter Mariëtte Hamer

11.30 – 11.45 uur Cursusaanbod digitale dienstverlening van de overheid
Presentatie van directeur Piet Boekhoudt van Stichting Digisterker

11.45 – 11.50 uur Afsluiting
Door Geja Olijnsma

11.50 – 12.30 uur Lunch