NT1 Conferentie: Toekomst en kwaliteit van de NT1 docent

16 januari 2019, van 09:30 tot 16:30 | MeetINoffice, Woerden

Kosten: € 80,00

De conferentie is voor de docenten NT1 zelf. Uit het 'Evaluatieonderzoek onderbesteding WEB-budget' (in opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden uitgevoerd door Maurice de Greef) is specifiek gevraagd naar de inzet van WEB-middelen voor NT1-deelnemers. Het blijkt dat gemeenten zich zorgen maken over de kwaliteit van de NT1-docent. Welke eisen worden er eigenlijk aan de docenten gesteld? Hoe weet een gemeente of de taalaanbieder docenten in dienst heeft die aan die eisen voldoen? Gemeenten vinden het een taak van het ministerie OCW om dit goed te regelen. Vraag is hoe dat dan moet gebeuren.