Informatiebijeenkomst nieuwe aanpak laaggeletterdheid 2020-2024

10 oktober 2019, van 14:30 tot 16:30 | LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000, Tilburg

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

De gezamenlijke ambities die het Rijk en de VNG hebben ondertekend, brengen veranderingen met zich mee voor gemeenten. Hierover vinden op 7, 10 en 17 oktober informatiebijeenkomsten plaats. Ze zijn bedoeld voor (ambtenaren van) alle gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Naast ambtenaren met educatie of laaggeletterdheid in hun portefeuille zijn nadrukkelijk ook collega’s welkom uit de domeinen werk & inkomen, wmo, het bibliotheekwerk en het brede sociaal domein.

Je kunt je aanmelden tot 1 oktober.

De bijeenkomst in Den Haag duurt 30 minuten langer dan de bijeenkomsten in Tilburg en Zwolle. Dan geeft CINOP een uitgebreide toelichting op het doelgroepenonderzoek dat nu voor gemeenten wordt uitgevoerd. Verder zijn de bijeenkomsten hetzelfde.

Meer informatie en aanmelding