Gesprekstafel voor directeuren

24 juni 2019, van 10:00 tot 13:00 | Opleidingshuis, Mariaplaats 3, Utrecht

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Op maandagmorgen 24 juni vindt de eerste gesprekstafel Basisvaardigheden van 2019 plaats. Deze is ook toegankelijk voor bibliotheekdirecteuren die eerder nog niet deelnamen. Je kunt je nog aanmelden.

Het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden is verlengd tot en met 2021 en heeft een prominente plek in het beleidsplan van de KB.
In 2018 hebben we vanuit het programma gesprekstafels voor directeuren georganiseerd om gezamenlijk de inhoudelijke doorontwikkeling te bepalen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een Alliantie met de Manifestgroep-partijen en daarmee een gezamenlijke aanvraag ‘Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers’ bij het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Deze is gehonoreerd en op 1 juli wordt het eerste informatiepunt bij de kopgroep-bibliotheken geopend.

Thema's 2019 en daarna
Behalve op het thema digitale inclusie, richten we ons in 2019 en daarna op de volgende thema’s:

  • verbinding preventie-curatie (gezinsaanpak)
  • kwaliteit
  • verkenning van de rol van bibliotheken in de herziening van de rechtsbijstand
  • inburgering
  • exploitatiemodellen

Graag willen we, net als vorig jaar, een aantal gesprekstafels voor directeuren organiseren om input te verzamelen uit het veld. Deze vinden plaats ná het rondje langs PDO’s in het eerste half jaar van 2019.

Uitnodiging en aanmelding
De eerste gesprekstafel vindt plaats op maandagochtend 24 juni a.s in Utrecht, Opleidingsruimte, Mariaplaats 3. De deelnemers van vorig jaar hebben hiervoor persoonlijk een uitnodiging ontvangen.
De gesprekstafels staan uiteraard ook open voor bibliotheekdirecteuren die eerder nog niet deelnamen. Als je wilt aansluiten, dan kun je je aanmelden bij Seher Hazinedar. Wil je inhoudelijke informatie, dan kun je terecht bij Maaike Toonen.