Conferentie Nederland Digitaal 2020

16 maart 2020 t/m 19 maart 2020 | MartiniPlaza in Groningen

Onze samenleving en onze economie digitaliseren. Dit brengt niet alleen kansen maar ook uitdagingen met zich mee. Op verzoek van de Tweede Kamer organiseert het kabinet daarom jaarlijks de Conferentie Nederland Digitaal. Dat doet het kabinet in samenwerking met het bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties.

De conferentie toont de resultaten van een jaar digitalisering. Dit gebeurt aan de hand van de prioriteiten in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0. Denk aan:

 • opschaling van alle initiatieven
 • pilots en good practices gericht op innovatie
 • ruimte voor talent
 • borging van veiligheid
 • bescherming van publieke waarden

De Conferentie Nederland Digitaal 2020 is een vierdaags evenement dat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • maandag: Digitaal Talent Dag, met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in een coördinerende rol
 • dinsdag en woensdag: ICT.OPEN, de internationale wetenschapsconferentie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • donderdag: Nederland Digitaal Dag, verzorgd door:
  ministerie van EZK
  ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Innovatiemarkt
Er is een doorlopende innovatiemarkt met wisselende stands gericht op de doelgroepen van de verschillende conferentiedagen.

Doelgroepen
Alle groepen die bepalend zijn voor digitalisering in Nederland komen in deze week bijeen. De conferentie richt zich op deelnemers met achtergronden zoals:

 • overheden
 • bedrijven
 • kennisinstellingen
 • onderwijs en maatschappelijke organisaties

Klik voor meer informatie en aanmelding