Conferentie Meer lezen, beter in taal in het mbo

2 november 2018, van 09:30 tot 17:00 | Muntgebouw, Utrecht

Kosten: € 50,-

Deze conferentie geeft je inspiratie en laat je kennismaken met nieuwe voorbeelden uit de praktijk om, samen met scholen, leesbevordering structureel aan te pakken.

De urgentie van leesbevordering in het mbo staat als een paal boven water. Maar hoe zorg je dat dit structureel beleid wordt in de weerbarstige werkelijkheid van scholen? Hoe geef je het concreet vorm? En hoe betrek je directie, collega’s en externe partijen?
Deze conferentie geeft je inspiratie en laat je kennismaken met nieuwe voorbeelden uit de praktijk.
Dit congres is exclusief bedoeld voor medewerkers in het mbo en de Bibliotheken: management, docenten, beleidsmedewerkers, taalcoördinatoren, adviseurs Educatie.

Naar programma en aanmelding