WERK-portal.nl: oefenprogramma's vrij toegankelijk

Gepubliceerd op: 11 december 2018 12:08

De online oefenprogramma's van SBCM en Cedris komen per 1 januari 2019 kosteloos beschikbaar op een nieuwe website. Lageropgeleiden kunnen zich hiermee voorbereiden op werk bij een werkgever en om aan het werk te blijven.

Alle online programma's van SBCM en Cedris richten zich op lageropleiden tot niveau mbo-1, met soms extra oefenstof voor het niveau er net boven. Deelnemers kunnen de volgende programma's doorlopen:

 • Beroepenoriëntatie - Wat past bij mij?
 • Solliciteren
 • Online solliciteren
 • Solliciteren en je netwerk
 • Aan de slag blijven
 • Werkfit
 • Goed samenwerken*
 • Blijf de Baas - Klantvriendelijkheids- en anti-agressietraining
 • Veilig werken met Handige Herman
 • Basisveiligheid (VCA)
 • Taal en Werk
 • Taalgids*
 • PC-vaardig basis
 • PC-vaardig plus

*Taalgids en Goed samenwerken worden om technische redenen iets later in het jaar aan de website toegevoegd.
Klik voor een volledig overzicht van de SBCM-programma's met toelichting die op de nieuwe website komen.

Pilot en hoger bereik
Een aantal bibliotheken heeft de afgelopen tijd met deze programma's in een pilot gewerkt. De resultaten zijn positief. Het is dan ook goed nieuws dat dit aanbod kosteloos voor alle bibliotheken beschikbaar komt.
SBCM wil zoveel mogelijk lageropgeleiden bereiken. Door de programma's gratis aan te bieden, kunnen meer mensen uit de doelgroep de programma's direct gebruiken, en zo hun kansen op (behoud) van duurzaam betaald werk vergroten.

Lancering WERK-portal.nl
Op 1 januari 2019 gaat de nieuwe site live: www.WERK-portal.nl. Begin januari komt een algemeen promofilmpje over de nieuwe website beschikbaar. Daarnaast verschijnen twee flyers, een voor de doelgroep en een voor organisaties.
Op het congres De Professional Centraal op 24 januari lanceert SBCM officieel de nieuwe website. Dan volgt ook een persbericht.

Over Cedris en SBCM
Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. De vereniging richt zich voor haar leden op kennisontwikkeling, dienstverlening en belangenbehartiging.

Bijdragen aan passend, betaald en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dàt is de missie van SBCM, Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid.

Meer informatie
Helpdesk WERK-portal.nl:
telefoon 070 376 58 47
e-mail werkportal@sbcm.nl 
website www.WERK-portal.nl  (vanaf januari)