Week van de Alfabetisering nieuwe stijl

Gepubliceerd op: 20 mei 2020 08:13

Van 7 tot en met 13 september 2020 is de Week van Lezen en Schrijven. Dat heeft Stichting Lezen en Schrijven bekendgemaakt. De Week is gekoppeld aan de Wereldalfabetiseringsdag op 8 september en vervangt de Week van de Alfabetisering die tot en met 2019 plaatsvond. Het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven worden opgeroepen om passende activiteiten te organiseren.

Toegankelijke naam
De naam Week van de Alfabetisering krijgt al jaren kritiek. Het woord 'alfabetisering' is voor veel mensen te moeilijk. Ook zorgt de naam ongewenst voor verwarring met analfabetisme. De Week van Lezen en Schrijven klinkt toegankelijker en is voor iedereen te begrijpen.
Stichting Lezen en Schrijven communiceert net als voorgaande jaren dat het gaat om de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computer, tablet en smartphone.

Aanpak van laaggeletterdheid
De Wereldalfabetiseringsdag is een ideaal moment om aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland. Stichting Lezen en Schrijven maakt een plan om het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven op te roepen en te ondersteunen bij het organiseren van passende activiteiten tijdens deze themaweek. Het blijft belangrijk om gezamenlijk het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zichtbaar te maken. Juist in deze tijd waarin de begeleiding van kwetsbare doelgroepen extra aandacht vraagt.

Anita Witzier, Kees Tol en René Karst
Bij de start van de week vraagt Stichting Lezen en Schrijven aandacht voor het herkennen van laaggeletterdheid. Dat doet zij samen met taalambassadeurs (ex-laaggeletterden) en met de ambassadeurs van Stichting Lezen en Schrijven: presentatoren Anita Witzier en Kees Tol en zanger/liedjesschrijver René Karst.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Lezen en Schrijven.