Voortgang traject Digitale inclusie

Gepubliceerd op: 14 maart 2019 08:14

Het plan Digitale inclusie met de Manifestgroep-partijen zit in de opstartfase. Bibliotheken konden zich inschrijven als kopgroep-bibliotheek; deze worden begin april bekendgemaakt. Ook werken we aan de subsidieregeling. En verder zoeken we nauwe verbinding met de alliantie Digitaal Samenleven.

Bibliotheken en acht uitvoeringsorganisaties van de overheid werken aan ondersteuning voor kwetsbare burgers. Hiervoor schreven zij het plan Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers, dat is goedgekeurd door de overheid. Het loopt van 2019 tot en met 2021.
Lees het eerdere bericht over het traject Digitale inclusie.

Kopgroep-bibliotheken
De uitvoering gaat dit jaar van start met vijftien kopgroep-bibliotheken. Deze bibliotheken plaveien de weg voor de verdere uitrol in de overige bibliotheken, gefaseerd in de twee jaar hierna.
Tot 1 maart konden bibliotheken inschrijven als kopgroep-bibliotheek. Hiervan is ruim gebruikgemaakt. 
Begin april wordt bekendgemaakt welke kopgroep-bibliotheken dit jaar kunnen starten.

Opening Informatiepunt 
Op 1 juli wordt het Informatiepunt Digitale overheid officieel geopend bij een van de vijftien kopgroep-bibliotheken. Hierbij zal ook de pers aanwezig zijn. 

Stadssafari Digitale inclusie voorafgaand aan NBC
De bekendmaking van de kopgroep-bibliotheken vindt plaats tijdens de stadssafari Digitale inclusie. Deze wordt gehouden op maandag 15 april 2019 in Rotterdam, op de dag voorafgaand aan het Nationaal Bibliotheekcongres.
Wil je deelnemen aan de stadssafari? Bekijk het programma en schrijf je snel in, want het aantal plaatsen is beperkt. 

Subsdieregeling Digitale inclusie
Voor de uitvoering van het plan werken we aan een subsidieregeling voor drie jaar. Deze regeling wordt voor de zomer gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de bedragen, zie het schema hieronder. 

Alliantie Digitaal Samenleven
Tot slot is het goed om te weten dat we nauwe verbinding zoeken met de alliantie Digitaal Samenleven. Dit is een initiatief van een 'startgroep' van publieke en private organisaties, die een gezamenlijke aanpak willen ontwikkelen om mensen te ondersteunen die niet of onvoldoende mee kunnen komen met de digitaliserende samenleving. Lees hierover het afzonderlijke bericht
Concreet betekent deze verbinding: verkennen of we bij drie van de vijftien kopgroep-bibliotheken ook private partners kunnen betrekken.