Vierde editie leergang Consulent Basisvaardigheden

Gepubliceerd op: 4 mei 2018 11:52

Ben jij de spil tussen je collega's die werken in het sociaal domein? Dan is de leergang Consulent Basisvaardigheden iets voor jou. Je kunt je nu inschrijven voor alweer de vierde editie, start 27 september. In acht dagen doorgrond je het complexe landschap van basisvaardigheden. Leer je allianties vormen en samenwerken. En weet je hoe je de collectie optimaal kunt inzetten.

De Bibliotheek vervult een belangrijke rol voor mensen die hun basisvaardigheden willen ontwikkelen. Hierbij kan zij haar participatierol versterken: als ogen en oren in de wijk, door signalering, met laagdrempelig educatieaanbod en doorverwijzing naar hulpinstanties en andere maatschappelijke instellingen. Verder kan de Bibliotheek (nog) meer wijkgericht werken en slimme allianties aangaan met de andere spelers in het sociaal domein van de gemeente.
Deze kansen zien, vergt een specifieke manier van kijken en handelen van de consulent Basisvaardigheden. De achtdaagse leergang geeft je gerichte ondersteuning. Tijdens de opleiding werk je aan een opdracht. Deze vormt de rode draad waarin je de theorie en je eigen praktijkcases met elkaar verbindt.

De leergang gaat op 27 september van start. Binnenkort vind je meer informatie op deze website en kun je je inschrijven.
Het programma is op basis van de eerdere edities aangepast en uitgebreid.

De Bibliotheek en basisvaardigheden is het netwerkprogramma dat Bibliotheken helpt om volwassenen te ondersteunen die vaardiger willen worden, vooral in taal en werken met de computer, maar ook in bijvoorbeeld rekenen. De leergang vormt een onderdeel van dit programma.

Leergang start 27 september 2018
Lost Lemon, Avans+ en Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met Trudy de Moel, consulent en docent Basisvaardigheden van Taal en Meer verzorgen de training.

Module 1: Het speelveld van het sociaal domein (2 dagen)
Je krijgt helder zicht op het sociaal domein en hoe de groepen kwetsbare mensen zich hierin bewegen. Je onderscheidt potentiële samenwerkingspartners en hun positie, en leert met hen effectief relaties te leggen en onderhouden. Met tot slot een aantal webinars.

Module 2: Effectief communiceren en positionering in het netwerk (4 dagen)
Effectieve communicatie vormt de grootste module van de leergang. Je werkt aan persoonlijk leiderschap. Je leert je performance verbeteren rond ondernemerschap en netwerken. Denk aan luisteren, interpreteren, doorvragen, herhalen, samenvatten, feedback geven, uitnodigen tot samenwerken, draagvlak creëren enzovoort. Als praktijkopdracht werk je een markt- en omgevingsonderzoek uit.

Module 3: De collectie: voor wie is welk materiaal geschikt? (2 dagen)
Je informeert je over de vernieuwingen in materialen en welke materialen het beste aansluiten bij de (sub)groepen van laaggeletterden. Hiermee kun je zowel mensen met onvoldoende basisvaardigheden als taalvrijwilligers adviseren over geschikte leer-, lees- en oefenmaterialen, waaronder de programma's van Oefenen.nl.

Voor meer informatie
Bekijk de leergang Consulent Basisvaardigheden
Inhoudelijke vragen: Stieneke Eising, e-mail stieneke.eising@gmail.com