Vier themapublicaties verschenen bij Probiblio

Gepubliceerd op: 3 mei 2019 11:53

Probiblio verzorgde vier publicaties in opdracht van de provincie Zuid-Holland over maatschappelijke opgaven die een relatie hebben met het openbarebibliotheekwerk. De thema's zijn: Digitale basisvaardigheden, Digitale geletterdheid, Laaggeletterdheid en Geletterdheid jeugd 0-6 jaar. Ze bevatten ook cijfers die landelijk interessant zijn.

Je kunt de publicaties downloaden: 

 • Digitale basisvaardigheden  
  1 Wat zijn digitale basisvaardigheden? 
  2 Hoe is het gesteld met de digitale basisvaardigheden in Nederland en specifiek in Zuid-Holland?
  3 Wie zijn digitale achterblijvers? 
  4 Is er sprake van een digitale kloof en op welke terreinen? 
  5 Welk aanbod is er om de digitale kloof te dichten? 
  6 Wat is het effect van het aanbod van de bibliotheek om digitale vaardigheden te verbeteren? 
  7 Wat hebben bibliotheken nodig om hun aanbod te verbeteren?
 • Digitale geletterdheid  
  1 Wat verstaan we onder digitale geletterdheid? 
  2 Waarom is digitale geletterdheid belangrijk voor de inwoners van Zuid-Holland? 
  3 Hoe is het gesteld met de digitale geletterdheid in Zuid-Holland? 
  4 Waarom ligt er een taak voor bibliotheken op het gebied van digitale geletterdheid? 
  5 Wat wordt er al ondernomen door bibliotheken, of zouden ze kunnen aanbieden, op het gebied van digitale geletterdheid? 
  6 Op welke doelgroepen richten bibliotheken zich met hun activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid? 
  7 Hoe werken bibliotheken samen met andere partners om digitale geletterdheid te bevorderen? 
  8 Wat hebben bibliotheken nodig om hun aanbod op het gebied van digitale geletterdheid te verbeteren?
 • Laaggeletterdheid  
  1 Wat verstaan we onder laaggeletterdheid en waar is er een verhoogd risico? 
  2 Waarom is inzicht in laaggeletterdheid belangrijk? 
  3 Welke trends zien we op het gebied van laaggeletterdheid? 
  4 Wat is de omvang van laaggeletterdheid in Nederland en specifiek in Zuid-Holland? 
  5 Wat wordt er al ondernomen door bibliotheken op het gebied van laaggeletterdheid en met welke partners wordt daarbij samengewerkt? 
  6 Wat is de stand van zaken bij bibliotheken: wat gaat goed, wat gaat niet goed en wat kunnen bibliotheken nog meer doen om hun aanbod te verbeteren? 
 • Geletterdheid Jeugd 0-6 jaar  
  1 Wat verstaan we onder geletterdheid onder kinderen van nul tot en met zes jaar (definitie, modellen) en wat is het belang van deze geletterdheid?
  2 Hoe is het gesteld met ontluikende en beginnende geletterdheid in Nederland en specifiek in Zuid-Holland? 
  3 Waarom ligt er een taak voor bibliotheken op het gebied van ontluikende en beginnende geletterdheid? 
  4 Wat wordt er ondernomen door bibliotheken in Nederland en Zuid-Holland op het gebied van ontluikende en beginnende geletterdheid en met welke partners?
  5 Wat is de stand van zaken bij bibliotheken: wat gaat goed, wat gaat niet goed en wat kunnen bibliotheken nog meer doen om hun aanbod te verbeteren?