Vernieuwde bouwstenen Taalhuizen

Gepubliceerd op: 11 december 2019 09:06

Voor Taalhuizen is een zogeheten kwaliteitskader beschikbaar om de kwaliteit verder te verbeteren. Taalhuizen gaan de komende jaren certificeren en kunnen hierbij (financiële) ondersteuning verwachten.

Het kwaliteitskader is onlangs ontwikkeld met vernieuwde bouwstenen van het Taalhuis. Dit kader helpt om gestructureerd te werken aan de kwaliteit van het Taalhuis. Het kader en de bouwstenen gaan onder andere over de vraag welke lesmaterialen je voor welke doelgroep inzet en hoe de onderlinge samenwerking is. Met het kwaliteitskader kunnen Taalhuizen zien wat goed gaat, wat beter kan en welke stappen ze kunnen zetten om de kwaliteit verder te ontwikkelen. Dit gebeurt via certificering.
Vanaf eerste kwartaal 2020 start de eerste kopgroep van Taalhuizen met certificeren. In de komende jaren gaan alle Taalhuizen hiermee aan de slag.

Kader op basis van pilot
De afgelopen jaren zijn in een pilot al ervaringen opgedaan met het certificeren van Taalhuizen. Taalhuizen kunnen flink variëren in organisatie, werkwijze en doelgroepen. Bij het ontwikkelen van het certificeringskader is hiermee rekening gehouden.
In de werkgroep die pilot begeleidde, waren verschillende lokale Taalhuizen, Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek en de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) vertegenwoordigd.
De kosten voor de eerste certificering worden grotendeels vergoed door het landelijke programma Tel mee met Taal.

Lees meer over investeren in kwaliteit, certificering en de bouwstenen op de website van Stichting Lezen & Schrijven.