Verantwoording subsidie Digitale inclusie

Gepubliceerd op: 9 oktober 2019 09:54

Dit bericht geldt alleen voor bibliotheken die meer dan 25.000 euro subsidie ontvangen. Deze bibliotheken kunnen de subsidiebesteding in de jaarrekening verantwoorden.

Besteding van een subsidiebedrag voor Digitale inclusie van meer dan 25.000 euro moeten bibliotheken normaliter verantwoorden met een accountantsverklaring. Om deze bibliotheken te ontlasten, bieden we de mogelijkheid om de subsidiebesteding in de jaarrekening te verantwoorden. Voorwaarde is wel dat de jaarrekening wordt voorzien van een accountantsverklaring.

Daarnaast gelden nog drie voorwaarden:

  1. Omdat het project drie jaar beslaat, vragen we jullie om in de jaarrekeningen van zowel 2019, 2020 als 2021 het per jaar bestede subsidiebedrag op te nemen.
  2. Zorg ervoor dat de verantwoording in de jaarrekeningen dezelfde detaillering heeft als (en aansluit bij) de begroting die jullie bij de aanvraag hebben ingediend.
  3. Dien jullie aanvraag tot subsidievaststelling inclusief de verantwoording in de jaarrekeningen tijdig in bij de KB, zo mogelijk voor 30 april 2022. Lukt dat niet, vraag dan uitstel.

De drie jaarrekeningen, waarin steeds een aparte paragraaf is opgenomen over dit project, moeten dus worden voorgelegd als financiële verantwoording en samen optellen tot het totaalbedrag van de begroting. De inhoudelijke verantwoording gaat via de BOP-enquête.