Update pilots Hoger bereik

Gepubliceerd op: 6 april 2018 17:22

Tien pilotbibliotheken onderzoeken hoe zij kwetsbare mensen beter kunnen bereiken. De plannen zijn ingeleverd en zij denken na over vragen als: Waar zit de energie in het netwerk? Hoe vraag je aandacht voor laaggeletterdheid? Hoe maken we aanbod op maat?

De tien pilotbibliotheken hebben hun plannen ingeleverd en werken aan de volgende vraagstukken:

  1. Waar zit de energie in het netwerk, hoe breng je je netwerk in kaart?
  2. Hoe trek je de aandacht voor het onderwerp laaggeletterdheid en hoe creëer je bewustwording bij andere organisaties van de impact van laaggeletterdheid?
  3. Hoe ontwikkel je een aanbod op maat, samen met de doelgroep en ¬partners?
  4. Hoe kom je in contact met laaggeletterden en hoe kan je hen inzetten als taalambassadeurs bij organisaties?

Werken met iteraties
Bibliotheken gaan rond deze vraagstukken aan de slag met zogenaamde ‘iteraties’. In deze werkwijze test je je ideeën over hoe iets aan te pakken en de aannames die je hierbij doet over wat werkt en niet werkt. Met de verworven inzichten scherp je je aanpak en ideeën steeds verder aan.

Inzichten: strategiekit op portal
Lost Lemon en Muzus, de bureaus die de pilotbibliotheken begeleiden, ontwerpen nu de indeling voor de strategiekit Hoger Bereik. Deze komt in mei op deze portal met de eerste inzichten uit de pilots. De strategiekit wordt in de loop van het jaar steeds verder gevuld met nieuwe inzichten en uitkomsten.