Update: De publieksservice en de educatieve maatschappelijke Bibliotheek

Gepubliceerd op: 7 oktober 2019 18:27

Het leertraject De publieksservice en de educatieve maatschappelijke Bibliotheek is ontwikkeld voor Frontoffice-medewerkers. Acht bibliotheken starten in 2019 – met landelijke subsidie – met dit leertraject.

Frontoffice-medewerkers vormen vaak het eerste aanspreekpunt voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, computeren en rekenen. Het is van belang om deze kwetsbare mensen goed te helpen, anders is de kans groot dat zij afhaken. De medewerkers in de Frontoffice moeten daarom precies weten wat hun Bibliotheek deze mensen te bieden heeft.

Hierin voorziet dit leertraject De publieksservice en de educatieve maatschappelijke Bibliotheek, dat bestaat uit individueel online leren én gezamenlijke bijeenkomsten. De medewerkers volgen het traject in teamverband. Het online deel biedt kennis van de landelijke programma's BoekStart, de Bibliotheek op school en de Bibliotheek en basisvaardigheden (sociaal domein). Dit deel volgen zij individueel. Wat de medewerkers hierin leren, vertalen zij in de bijeenkomsten met hun team naar de situatie in de eigen Bibliotheek. Zo weten zij precies wat hun Bibliotheek kwetsbare mensen te bieden heeft.

De Bibliotheek werkt steeds meer buiten haar eigen muren. Hiermee groeit het netwerk van educatieve partners en wordt de Bibliotheek meer en meer de plek waar mensen (blijven) leren. De Frontoffice wordt met dit leertraject in de ontwikkeling meegenomen en krijgt zo een duidelijke rol binnen het nieuwe bibliotheekwerk.

SPN, Koninklijke Bibliotheek, Kunst van Lezen (Stichting Lezen) en stichting Lezen & Schrijven hebben dit leertraject samen ontwikkeld. De SPN zet het nu samen met de POI's uit in heel Nederland.

In 2019 subsidie voor FO-leertraject
Acht bibliotheken starten in 2019 - met landelijke subsidie - met dit leertraject. In totaal volgen tien groepen cursisten het traject. Na een oproep hebben POI’s hiervoor deze bibliotheken geworven. De POI's verzorgen in samenwerking met SPN de begeleiding van het leertraject.

De volgende bibliotheken gaan binnenkort van start:

  • Oost-Achterhoek en Achterhoekse Poort (Gelderland)
  • Oosterschelde met twee trajecten (Zeeland)
  • Coevorden (Drenthe)
  • Nieuwe Veste Breda (Noord-Brabant)
  • Eemland met twee trajecten (Utrecht)
  • Boekenberg en Hoorn (Noord- en Zuid Holland)

Subsidie
Kunst van Lezen en KB verstrekken subsidie aan deze eerste bibliotheken. Hun ervaringen worden gebruikt om het leertraject waar nodig te verbeteren.

Biebtobieb-groep
Op Biebtobieb is een besloten groep gestart voor dit traject. Hierin delen SPN en de POI's informatie en 'tips and tricks' over het leertraject.
Werk je bij een POI en wil je toegang tot deze groep? Dan kun je die aanvragen via Biebtobieb of door een mail te sturen naar groepsbeheerder Andrea Driesse.

FAQ's in de maak
Andrea maakt verder een overzicht van veelgestelde vragen met antwoorden voor trainers en POI-contactpersonen. Dit overzicht komt binnenkort beschikbaar via de Biebtobieb-groep.

Landelijke dag Basisvaardigheden
In het programma van de landelijke dag Basisvaardigheden op 7 november is ook een sessie gewijd aan het leertraject (zie onderste sessie). Andrea Driesse licht de training toe en een Bibliotheek die de training gevolgd heeft, deelt de ervaringen.

Meer informatie
De teamleider kan met inhoudelijke vragen terecht bij:
- de contactpersoon van de eigen POI
- Bibliotheek Campus, e-mail info@bibliotheekcampus.nl, telefoon 088 197 03 17 (ma t/m do 8.30 - 12.30 uur).