Tien pilots voor hoger bereik onder kwetsbare doelgroepen

Gepubliceerd op: 9 januari 2018 17:22

Speerpunt voor 2018 van het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden is een hoger bereik onder de 2,5 miljoen kwetsbare burgers in Nederland. Op dit moment bereiken bibliotheken met hun aanbod rond basisvaardigheden tienduizenden mensen, zo'n 1 procent van de doelgroep. Daarom starten tien pilots om te onderzoeken op welke manier(en) we dit kunnen realiseren.

Belemmeringen overwinnen
Het is algemeen bekend dat de doelgroep bijzonder lastig te bereiken is. Dit komt onder meer doordat er vaak sprake is van schaamte en angst. Daarom start de KB, in het kader van het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden, in 2018 tien pilots waarin bibliotheken onderzoeken hoe zij de belemmeringen bij de doelgroep het beste kunnen overwinnen.
Elke pilot krijgt een andere focus. Zo is er bijvoorbeeld een gericht op bereik van laagtaalvaardige ouders, een andere draait om samenwerking met bedrijven om laagtaalvaardige werknemers te bereiken en een derde onderzoekt de doorverwijzing vanuit digitaal naar taal en vice versa. Het ministerie van BZK heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.
Ook zet de KB in samenwerking met het veld marketingacties op touw, om grotere bekendheid geven aan de producten en diensten voor kwetsbare doelgroepen.

Samen een miljoen mensen bereiken
Aan de hand van de pilotresultaten genereren we good practices en modellen. Deze komen in de vorm van een toolkit aan het eind dit jaar beschikbaar voor alle bibliotheken in Nederland. De landelijke dag Basisvaardigheden in november zal ook in het teken staan van de uitkomsten van de pilots.
Door gezamenlijk de handen ineen te slaan, moeten wij als sector in staat zijn om in vijf jaar tijd één miljoen mensen over de (vaardigheids)kloof te helpen. Hiermee laten bibliotheken zien dat zij echt van maatschappelijke meerwaarde zijn, in een samenleving waarin de kloof tussen mensen die wél meekunnen en niet meekunnen steeds groter wordt.

Meer informatie
Maaike Toonen, e-mail maaike.toonen@kb.nl