Tien pilots: hoger bereik kwetsbare mensen

Gepubliceerd op: 7 februari 2018 15:13

Omdat het lastig is de NT1-doelgroep te bereiken, start de KB samen met het ministerie van BZK tien pilots met Bibliotheken om verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Elke pilot heeft een andere focus. De resultaten worden gepresenteerd op 8 november en komen dan voor alle Bibliotheken beschikbaar.

Een belangrijk speerpunt voor 2018 is het bereik verhogen onder de doelgroep kwetsbare burgers (2,5 miljoen). Dit ligt nu op 1 procent. De pilots moeten handvatten verschaffen om dit percentage fors te verhogen. Het gaat hierbij vooral om de NT1-doelgroep, maar ook NT2 wordt hierin meegenomen. De pilotbibliotheken zijn geselecteerd in overleg met de POI's en onderzoeken elk een andere invalshoek.

Het gaat om:

  1. Inzet van voormalig laaggeletterde vrijwilligers voor bewustwording bij netwerkpartners - Waterland
  2. Interne organisatie en bereik laagdigivaardige ouderen (platteland) - West-Achterhoek
  3. Netwerkaanpak door ontwikkeling educatiewiel - Flevomeer
  4. Verbinding van bestaande materialen, contacten en activiteiten - Mar en Fean (Friesland) 
  5. Inzet van vrijwilligers, wijkteams en andere netwerkpartners - Kennemerwaard
  6. Bereik laagtaalvaardige senioren met zorg/welzijn/werk - Schunck* (Heerlen)
  7. Samenwerking met werkgevers - De Kempen (Noord-Brabant) 
  8. Bereik van allochtone vrouwen via een speciale website - Den Haag
  9. Bereik laagtaalvaardige ouders - Katwijk
  10. Provinciale aanpak - Biblionet Drenthe

Subsidie en ondersteuning
Het ministerie heeft voor de pilots 120.000 euro beschikbaar gesteld, die wordt verdeeld over de deelnemende Bibliotheken. Daarnaast krijgen zij ondersteuning van Lost Lemon. Deze partij heeft eerder voor de doelgroep laaggeletterden persona’s vastgesteld. Deze worden nu doorontwikkeld. Aan de hand hiervan wordt bekeken wat cursisten precies nodig hebben en wat dan een goede aanpak is om hen te werven voor cursussen en andere activiteiten.
Stephanie Verhagen is projectleider vanuit de KB.

Kick-off-bijeenkomst
Op 29 januari presenteerden de tien Bibliotheken hun plannen aan elkaar en de POI's, en werd de inzet besproken van Lost Lemon en Muzus bij elke Bibliotheek. De pilots hebben een doorlooptijd van een jaar.

Resultaten delen
Via deze site vind je regelmatig informatie over de voortgang. Tijdens de landelijke dag Basisvaardigheden op 8 november worden de uitkomsten gepresenteerd. Vanaf die datum kunnen alle Bibliotheken de resultaten benutten via de strategiekit ‘Hoger Bereik’die dan beschikbaar komt.

Meer informatie
Stephanie Verhagen, e-mail stephanie.verhagen@kb.nl