Themapublicaties voortijdig schoolverlaten en geletterdheid mbo

Gepubliceerd op: 8 mei 2020 08:04

Onlangs verschenen bij Probiblio twee nieuwe themapublicaties, een over voortijdig schoolverlaten en een over geletterdheid van mbo'ers. Beide rapportages gaan in op de mogelijke rol die de bibliotheek kan spelen binnen deze thema's.

De publicaties geven interessante aanknopingspunten om verder in te gaan op het onderwerp 'basisvaardigheden en jongeren'.
De situatie in Zuid-Holland komt hierin uitgebreid aan de orde, maar de algemene informatie over de thema's en de suggesties voor samenwerking en programmering zijn ook relevant voor medewerkers van andere bibliotheken en overige geïnteresseerden.

Lees meer over de publicaties op de website van Probiblio of download ze: