Tel mee met Taal verlengd: 2019 transitiejaar

Gepubliceerd op: 4 april 2018 07:46

De ministeries van OCW, SZW en VWS zetten het actieprogramma Tel mee met Taal in 2019 voort. Dit extra jaar wordt vooral benut als transitiejaar. De ministeries bespreken dan met gemeenten hoe zij laaggeletterdheid de komende jaren verder kunnen aanpakken. Ook de expertise en inbreng van andere partijen worden hierbij betrokken; de Bibliotheek kan hierin een belangrijke rol spelen.

Verder komen de WEB-gelden vanaf 2020 en de bestedingsvrijheid van gemeenten aan de orde. 
Het budget om laaggeletterdheid aan te pakken wordt structureel met 5 miljoen euro verhoogd. Dit bedrag wordt besteed via een subsidieregeling voor taalscholingstrajecten. Informatie over deze regeling volgt in de loop van dit jaar. 

Lees de Kamerbrief over voortgang actieprogramma Tel mee met Taal 2019.